Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Sdružení obcí Hlučínska ocenilo nejlepší pedagogy

Sdružení obcí Hlučínska ocenilo nejlepší pedagogy28. březen si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského a v České republice je tento den na jeho památku věnován právě oslavám Dne učitelů. Sdružení obcí Hlučínska každým rokem oceňuje vybrané pedagogy za jejich, zvlášť v dnešní době, nelehkou práci. Ve čtvrtek 31. března bylo na zámku v Kravařích oceněno celkem 24 pedagogů ze škol a školských zařízení na Hlučínsku. 

Mezi oceněnými byla Mgr. Gabriela Langrová

která získala ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.

Mgr. Gabriela Langrová je dlouholetou zaměstnankyní základní školy ve Štěpánkovicích. Celou svou 33-ti letou pedagogickou kariéru věnovala štěpánkovickým dětem, předávala své zkušenosti a hlavně vědomosti celým generacím, vychovávala svědomité a zodpovědné lidi.  Ve své praxi se věnuje hlavně dětem na 1. stupni základního vzdělávání, vede jejich první školní kroky a pomáhá překonávat nástrahy přechodu z mateřské školy na základní. Učí děti nejen základům čtení, psaní a počítání, ale rozvíjí i jejich lásku ke vzdělávání. K dětem má přátelský vztah, ale zároveň je přísná a náročná. Je to kantor, kterému patří velké uznání za nasazení a  úsilí, které vkládá do své každodenní pedagogické praxe. Podílí se také na organizaci veškerých kulturních a sportovních akcí pořádaných školou pro širokou veřejnost. Dlouhá léta rozvijí u žáků hudební nadání.  Vystoupení kroužků fléten je ozdobou všech koncertů, které navštěvují nejen rodiče žáků.

Mgr. Gabriela Langrová je kantorkou, která se zasloužila o rozvoj používání nové metodiky čtení „Sfumato“ spadající do oblasti inkluzivního myšlení, tzn. že v sobě obsahuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností. Je také autorkou sady výukových materiálů pro 1. ročník ZŠ „Matematika s prvky metody prof. Hejného„ a Prvouka pro 1. ročník, a dále pro  2. ročník „Matematika - sčítání a odčítání do 100“.

Paní učitelka je garantem soutěže ve šplhu pod názvem „Osmitisícovky“ - podílí se na organizaci sportovních klání na škole, úzce spolupracuje s SDH, Policií ČR a Lesy ČR. V rámci této činnosti organizuje zajímavé besedy, setkání a projektové vyučování.

Ocenění pedagogům předával předseda SOH Mgr. Herbert Pavera a místopředsedové SOH Mgr. Monika Brzesková a Mgr. Pavel Paschek, kteří všem pedagogům poděkovali za jejich obětavou a příkladnou práci.

Paní učitelce moc děkujeme a přejeme jí další krásné a úspěšné roky v Základní škole ve Štěpánkovicích

Mgr. Elžbieta Stoczková

ředitelka školy