Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Historie MŠ

Historie MŠ

Historie Mateřské školy ve Štěpánkovicích

První zmínka o mateřské škole v naší obci podle obecní kroniky byla zaznamenána v roce 1928.

Mateřská škola byla umístěna v rodinném domě pana Harazima na zahradní ulici / nyní dům p.E.Dluhoše/. O děti pečovala jedna učitelka a děti zde pobývaly pouze dopoledne s tím, že si z domu přinášely svačinu. Bylo zde místo pouze pro 36 dětí. Ke změně objektu došlo v roce 1938, kdy byla školka přemístěna do výměnku statku pana Maxe Ritzky na ulici Generála Svobody. V průběhu II.světové války byla mateřská škola přemístěna na ulici Hlavní, opět do výměnku statku, avšak statku pana Peterka. Po válce byl zde provoz školky ještě devět let.

Po roce 1945 byla mateřská škola spravována ředitelem národní školy panem Jindřichem Kroupou. O děti se starala paní učitelka Niklová, společně s pěstounkou paní Šmídovou.
V roce 1945 dochází k přemístění školky do upraveného, bývalého rodinného domku na tzv."Pinkavku" na Zahradní ulici.Toto zařízení má na starost paní ředitelka Krista Lakomá (roz.Pauzerová). Zde byla v provozu jedna třída. Zázemí již bylo lepší, protože k přední budově byla přistavěná kuchyň, kde byla kuchařkou paní Krista Phillipová. Provoz MŠ je již celodenní a děti se stravují přímo v mateřské škole.

Doba se mění a také v naší obci dochází k vyšší zaměstnanosti žen. Proto s tímto trendem přichází i požadavek na umístění většího počtu dětí do předškolního zařízení. Vedení obce tento problém vyřešilo v roce 1964, kdy v nově dostavěném kulturním domě otevřely dvě třídy mateřské školy pod vedením paní ředitelky Vehovské. Zde je kapacita 30 dětí na třídu. Vybavení podle dobových fotografií bylo velmi strohé a náplň dne pro děti musely učitelky plně pokrýt. Děti dostávají čerstvé jídlo přímo z přilehlé kuchyně, mají zabezpečenou celodenní stravu.

Po paní Vehovské je vedením mateřské školy pověřena paní ředitelka Věra Müllerová a po jejím odchodu do Opavy přebírá vedení paní ředitelka Jarmila Widhalmová ( roz.Čechová).

V sedmdesátých letech minulého století se další rodiče dožadovali přijetí dětí do předškolního zařízení, proto bylo zřízeno jedno oddělení na "Pinkavce" o počtu 18 dětí. Toto oddělení bylo provizorní a provoz zde byl pouze dopolední. Byly zde umístěny děti nezaměstnaných matek. Obec se rozrůstá a mladé maminky požadují v mateřské škole více míst. Například ve školním roce 1979/1980 byla kapacita mateřské školy 68 dětí, ale nakonec bylo přijato 90 dětí. Třídy tedy měly po 30 dětech a výběr dětí do školky schvalovala školská komise.

Ve školním roce 1981/1982 bylo zapsáno 101 dětí a počet tříd byl navýšen na čtyři, přesto některé děti umístěny nebyly. Dvě třídy jsou v kultruním domě a dvě v budově na "Pinkavce", kde byla kapacita cca 22 dětí na třídu.
Zahrada u kulturního domu byla využívána k pobytům venku. Děti zde měly skluzavku, pískoviště, průlezky, kolotoč, srub. Cítily se zde příjemně, podobné podmínky však byly i na druhé budově mateřské školy. V tuto dobu se již začíná stavět nová budova mateřské školy, která bude součásti komplexu základní školy a školní jídelny.

Školní rok 1988/1989

A již je tu očekávaný školní rok 1988/1989, kdy je provoz mateřské školy zahájen se stovkou dětí. O dalších 20  dětí bude navýšen po dostavbě nové mateřské školy, která bude napojena najiž stávající novou základní školu.
Nová budova mateřské školy se otevírá dne 1.2.1989, je čtyřtřídní s kapacitou třiceti dětí na třídu.

Poprvé byly přijaty všechny děti, které rodiče přihlásili do mateřské školy. Zázemí je velmi pěkné. Každá třída má svůj vlastní vchod, šatnu dětí i učitelek, umývárnu, toalety, prostornou a slunečnou hernu i třídu a vlastní kuchyňku (výdejnu stravy). V hernách jsou koberce, ve třídách lehce stíratelné linoleum. Výzdobu si na jednotlivých třídách i ostatních prostorách vyrábějí jednotlivé učitelky. Děti zde mají radostné a veselé prostředí.
Novou mateřskou školu přebírá stávající paní ředitelka Jarmila Widhalmová, která měla spolu s kolektivem soustu starostí s vybavením všech prostor. Kolektiv v tuto dobu tvořil následující personál. Mimo již zmíněné paní ředitelky se na otevření mateřské školy podílely učitelky: Zdenka Kostelníčková, Martina Kurková, Lenka Kudelová, Ludmila Moravcová, Alena Teichmannová, Anna Stromská, Marie Vojtíšková. V květnu nastupuje po mateřské dovolené Danuše Slaná. Z řad správních zaměstnanců jsou v nové budově mateřské školy zaměstnány: školnice Martkéta Halfarová, provozní pracovnice Hildegarda Turková, Anna Kočnarová, Marie Grygarčíková a Kristina Malohlavová.
Provoz MŠ se rozjel na plné obrátky.První velkou oslavou, která v nové školičce proběhla bylo vystoupení u příležitosti MDŽ 1989.

Nová školka se zdárně rozjela a jak čas plyne, přichází i k různé změny. Neustále dochází k výměně zaměstnanců a to nejen mezi pedagogickými, ale i správními. V listopadu 1995 byl vyhlášen konkurz na ředitelku mateřské školy, který opět obhájila Jarmila Widhalmová, avšak představiteli obce jmenována nebyla. Byl vyhlášen nový konkurz a vedením MŠ byla pověřená dne1.8.1996 paní Emilia Korpasová. Paní Jarmila Widhalmová vedla v naší obci mateřskou školu dlouhých, úspěšných 18 let a největší měrou se podílela na rozjezdu školky v nové budově mateřské školy. Školní rok 1996/1997 zahajuje již paní ředitelka Emília Korpasová, která vede kolektiv do března roku 2000.

Opět je vyhlášen konkurz a novou ředitelkou se stává od 1.5.2000 paní Ivana Lihotská. která od roku 1989 pracovala v naší MŠ jako řadová učitelka. Ke změně vedení dochází 1.1.2003, kdy se mateřská škola stává součástí právního subjektu společně se základní školou a školní jídelnou.

Ředitelkou právního subjektu je Mgr.Marie Dluhošová a paní Ivana Lihotská se stává vedoucí učitelkou mateřské školy.

Školní rok 2008/2009

Na podzim roku 2008 oslavíme 80 let otevření prvního předškolního zařízení v obci ve naší obci Štěpánkovice a v únoru 2009 20 let od otevření nové budovy mateřské školy na Zahradní ulici. Ve školním roce 2008/2009 máme v mateřské škole zapsáno celkem 95 dětí.Školu navštěvují dětí ze Štěpánkovic, přilehlé Svobody a Albertovce.

Náš výchovný program se opírá o model rodinné výchovy ,zdravý životní styl a s rozvojem  osobnosti dítěte, jeho individuálních znalostí a dovednosti. V průběhu minulých let byla upravena kapacita míst v předškolním zařízení pro 100 dětí.

V celém provozu MŠ je zaměstnáno v současnosti 7 pedagogických pracovnic - vedoucí učitelka Ivana Lihotská,učitelky Anna Jonešová, Monika Kočnarová, Michaela Michalíková, Hana Osmančíková, Danuše Slaná, Jarmila Šímová a 5 pracovnic provozu - paní Ludmila Kolková, Ludmila Königová, Irena Přeučilová, Zuzana Straková a Věra Václavíková.

Děti v naší mateřské škole mají nejen krásné prostory v budově, ale mohou svůj čas trávit také na velké, přilehlé zahradě, kde mají k dispozici čtyři pískoviště, průlezky, uměle vytvořený kopec, dva zahradní domečky a nové pergoly. Děti si v mateřské škole nejen hrají, ale především se hravou formou vzdělávají. Učí se samostantnosti a základům sebeobsluhy a hygieny. Učitelky na jednotlivých třídách pro ně vytvářejí dostupný výchovně-vzdělávací program, který je obohacuje o nové poznatky při poznávání světa a velkou měrou je  připravuje pro vstup do další éry jejich života. Snažíme se, aby každé dítě, které prošlo naším předškolním zařízením mělo pěkné zážitky na své rané dětství.

Za 20 let se zub času  podepsal i na budově mateřské školy. Na podzim 2008 byla provedena částečná výměna oken budovy ve dvou třídách - Sluníček a Berušek. V srpnu 2009 byly vyměněny okna v herně třídy Jablíček, avšak větší rekontrukce nás teprve v brzké době čeká.To se však bude psát nová kapitola v historii mateřské školy.

Děti z Pinkavky MŠ Pinkavka MŠ v kuturním domě Oslava MDŽ 1989 Strohé vybavení tříd v kulturním domě Výměněk pana Peterka Zahrada na Pinkavce