Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Cesta k úspěchu

Cesta k úspěchuDatum konání:
8.4.2024

Přijímací zkoušky na střední školy představují jedinečnou výzvu pro každého žáka. Zvláště pak, když se jedná o testy z matematiky, které jsou známé svou náročností a specifičností. V období od září 2023 do dubna 2024 se žáci intenzivně připravovali na tyto testy, aby se co nejlépe připravili na jejich složitost a formát.

Příprava byla rozdělena do dvou hlavních fází, aby se zajistilo efektivní zvládnutí učiva a porozumění testům. Nejprve si žáci pečlivě zopakovali učivo z předchozích ročníků, tedy od šestého do devátého ročníku základní školy. Tato fáze sloužila k upevnění základních znalostí a připomenutí si důležitých matematických konceptů.

Následně probíhala druhá fáze, během které žáci postupně procvičovali učivo prostřednictvím opakovacích testů. Tento přístup umožnil žákům nejen si ověřit své znalosti, ale také se seznámit s typickými otázkami a formátem testů, kterým budou muset čelit.

V měsících březnu a dubnu se žáci důkladně seznamovali s formou a záznamem testů. Bylo zásadní, aby porozuměli, jak se dané testy řeší a jak správně zaznamenávat své odpovědi do záznamových archů. Testy přijímacích zkoušek jsou specifické a odlišné od běžných testů a písemek používaných na základních školách, a proto bylo nezbytné se naučit specifické postupy a způsoby jejich řešení.

Jedním z klíčových prvků přípravy byly rozbory testů z minulých let. Tímto způsobem si žáci mohli osvojit strategie a přístupy k řešení různých typů úloh, které se na přijímacích zkouškách vyskytují. Významným momentem bylo také datum 8. dubna, kdy si žáci mohli vyzkoušet jeden z testů na zkoušku. Tato simulace jim poskytla větší jistotu a představu o průběhu samotných testů na středních školách.

Na závěr přípravy nezbývalo než popřát žákům pevné nervy a rozvahu při řešení testů. Důkladná a systematická příprava by měla poskytnout žákům potřebnou sebedůvěru a klid pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek z matematiky.

 

Mgr. Martin Večerek

Test na zkoušku.jpg