Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Stínování v Polsku

Stínování v PolskuDatum konání:
20.3.2024
Datum ukončení:
22.3.2024

V rámci projektu OP JAK Šablony I jsme navštívily tři základní školy v polském městě Kielce. Konkrétně se jednalo o:

 1. ZŠ Jana Kochanovského – Checiny (státní škola)
 2. ZŠ Laczna (státní škola)
 3. Akademická škola Shakespeare Primary school Kielce (soukromá škola)

ZŠ Checiny

Hned první den si nás vyzvedla koordinátorka celé akce paní Maria Bednarska, která nás zavezla do ZŠ Checiny. Nacházela se asi 30 km od našeho pobytu. Škola stojí na vysokém kopci, odkud je rozhled do širokého okolí. Navíc leží poblíž starobylého hradu obehnaného hradbami, který je i historickým místem tohoto malebného městečka.

      Ve škole se nám dostalo velice vlídného a milého přijetí. Škola svou rozlohou je velice podobná té naší. Součástí školy je tzv. nultý ročník pro předškolní děti, Tyto třídy mají vyčleněny svůj vlastní prostor, který je zabezpečený dveřmi na čip, aby se zabránilo samovolnému pohybu malých dětí v prostorách školy.

      Hned  první hodina nás čekala v 1. třídě, která byla zaměřena především na rytmizaci říkadel, koordinace pohybu a na grafomotorická cvičení:

 • Děti stojí v kruhu, drží se za ruce a vzájemně se přetahují přes velký kruh
 • Rytmizace říkadel ( hra na tělo)
 • Muzikohra ( na základě smluvených značek děti zpívají píseň a hrají na prsty), tyto cviky byly zaměřené na uvolnění zápěstí
 • Cvičení s gumou ( tělovýchovná chvilka)
 • Cvičení s papírovými tácky , které pak děti využily k výrobě velikonočního zajíčka

Paní učitelka nás do všech pohybových aktivit zapojila, a tak jsme se staly součástí dění ve třídě.

Celá hodina byla vedena v duchu rytmizace a radosti z pohybu. Všechny děti se aktivně do všech činností zapojovaly a bylo vidět, že je dělají pravidelně a jsou na ně zvyklé.

 1. hodina – Hv - II. roč. ( Hra na rourky)

Nejdříve měla p. učitelka připravené video na interaktivní tabuli s pohybovou aktivitou, pak děti pracovaly s písní - Piráti z Karibiku

Paní učitelka byla překvapena, že i my tuto metodu hraní a zpěvu ve škole již delší dobu používáme a rovněž i v této hodině jsme byli plně zapojeni do činností.

 1. hodina - Aj, II. roč.

Děti v hodině pracovaly s učebnicí + s PS Bugs team. Byla velice poutavě a barevně ztvárněna a dětem se s ní velice dobře pracovalo.

Hned v úvodu hodiny zazněla píseň – Hello, poté následovala hra – Simon says. Celá hodina byla zaměřena na opakování slovní zásoby z oblasti ovoce a zeleniny. Paní učitelka si s dětmi zahrála hru: Look, what can you see? – Podívej, co můžeš vidět? Děti seděly na koberci a mezi nimi byly rozházené kartičky s obrázky s danou slovní zásobou – při otočení karičky první dítě, které uhodlo obrázek, si kartičku mohlo vzít. Vítěz s největším počtem kartiček byl pak odměněn motivačním obrázkem. Tato hra je velice oblíbená na procvičování slovní zásoby, jen někdy nedostanou prostor děti, které jsou pomalejší nebo nemají takový postřeh.

Po ukončení výuky nás vedení provedlo celou školo, včetně okolí. Poté jsme v ředitelně hojně diskutovaly na témata, která běžně řešíme i na naší škole , např. práce s problémovými žáky a jejich začlenění do kolektivu, práce školních asistentů a jejich podpora při výuce, využití rozličných metod a forem výuky, práce s tablety a jinými didaktickými pomůckami.

Všechny hodiny byly perfektně připravené.

Odpoledne jsme ještě až do večerních hodin navštívily konferenci – Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, na které byli ředitelé a zástupci všech škol v okresu. Hlavní slovo měla paní Ewa Radanowicz, která hovořila o možnostech, jak zefektivnit výuku na školách.

 

ZŠ Laczna

Škola byla moderně vybavena(byla rozdělena na starší a novější zástavbu), jen nenaplňovala kapacitu, kterou by mohla mít, jelikož jak sama p. ředitelka řekla, v posledních letech mají velice malou porodnost.

 1. hod. – Tv (cvičení s míči zaměřené na koordinaci pohybu s využitím posilovacích cviků)

Na začátku hodiny děti cvičily s míčem / dvě řady naproti sobě/, poté následoval člunkový běh a soutěže ve dvou družstvech.

 • Následovala posilovací cvičení s míčem (leh s balónem v ruce – sed, hození míče kamarádovi sedícímu naproti)
 • Žáci sedí zády k sobě a míč si podávají nad hlavou
 • Tento cvik byl pak obměněn (žáci leží zády k sobě, jeden si dá balón mezi nohy, udělá svíčku a tímto způsobem předá balón druhému)

Na konci hodiny si děti zahrály vybíjenou, což je hra oblíbená i mezi našimi žáky.  

 1. hod. – M (početní operace do 20)

Děti pracovaly s magnetickou tabulí, na které byly modelovány jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20. Jelikož začalo jaro a blížily se Velikonoce, většina slovních úloh byla zaměřena  právě na toto období. V závěru hodiny pracovaly děti ve skupinách, kdy každá z nich dostala obálku, ve které byla jiná slovní úloha ztvárněná ilustrací. Skupina musela podle obrázku vytvořit, vypočítat a zapsat danou úlohu. 

 1. – Prv – Jaro

Celá hodina byla zaměřena na Jaro – první jarní kytky a na ptáky vracející se po zimě zpět. Děti si zopakovaly i symboly počasí, které měla p.učitelka připravené na magnetické tabuli.

Velice se nám líbila práce ve skupinách. Každá skupinka dostala namalovanou velkou kytku a vytištěné obrázky:

 • Jedna skupinka měla obrázky květin – do okvětních lístků vlepovaly pouze první jarní květiny
 • Druhá skupina dostaly symboly počasí a opět měly z nich vybrat jen ty, které jsou typické pro jarní počasí
 • Třetí skupina dostala obrázky ptáčků, mezi nimi musely děti najít jen ty, kteří se k nám na jaro vracejí
 • Poslední skupina měla kartičky s oblečením, z nich měly vyčlenit pouze ty, které používáme nejčastěji na jaře

Hodina byla pro děti poutavě nachystaná a všechny děti zvládly práci ve skupince, protože hned v úvodu hodiny si o jaru společně povídaly.

Na samotném závěru hodiny si děti vysadily řeřichu.

 

 1. – III. roč. Aj – Easter traditions

Hodina byla zaměřena na  Velikonoce a tradice s tímto svátkem spojené. Na samotném začátku si žáci zopakovali slovní zásobu – eggs, painting, Easter tree, Easter Bunny, hot cross bunns, egg, rolling, bllesed Easter food . Poté se podívali na film  o tradicích tohoto svátku ve Velké Británii. V závěru hodiny děti pracovaly v pracovním sešitě – vybarvovaly velikonoční vajíčka podle legendy a na interaktivní tabuli hrály hru ve skupince na způsob pexesa.

Na této škole bylo pravidlem, že v každé třídě byl k ruce učitele asistent a i zde fungoval tzv. nultý ročník pro předškoláky.Opět jsme měly možnost po ukončení výuky nahlédnout do běžného zákulisí školy, vidět její technické zázemí jak pro žáky, tak také pro učitele a došlo i na diskusi a porovnání našeho a jejich školského systému, který je velice podobný.

 

Akademická škola a základní – Kielce

Tato škola byla soukromou školou. Děti již od 1. roč. mají 5 x týdně výuku anglického jazyka a od 4. roč. již mají druhý jazyk – němčinu. Tato škola měla i menší tělocvičnu vybavenou jako hernu, ve které nechyběly zajímavé prvky, např. horolezecká stěna, různá závěsná lana, sítě. Zároveň se od státní školy liší i úvazkem hodin učitelů, jelikož daleko více zaměstnává spíše externě působící učitele.

1.hod. – Aj – Easter

Děti v hodině opět procvičovaly slovní zásobu na téma Velikonoc. Děti nás překvapily svou velkou slovní zásobou. Pracovaly v programu WORLDWALL – Where is Bunny? Kde opět ve skupince proti sobě soupeřila děvčata a kluci, kteří ve slovní zásobě na interaktivní tabuli hledali velikonočního zajíčka. Bylo vidět, že s tabulí pracují velice často a že je tento druh činnosti baví.

 

 1. hod. – 4. roč. – Polský jazyk – Čtení

Tato hodina byla velmi motivačně výborně připravena a také třída pracovala přesně podle pokynů učitele. Všichni rozuměli zadání, dle kterého se řídili . Pracovali samostatně a celá hodina měla spád

Tématem hodiny byl nejdříve rozbor příběhu a práce s veršem. Pak na základě vybraných šesti slov / na interaktivní ruletě/ každý žák vymýšlí svůj vlastní verš v podobě příběhu nebo jen myšlenky /byla zadaná slova: vítr, sen, chlapec, tráva, pupeny, přítel/. Žáci měli za úkoly vymyslet 1 – 5 řádků. Podmínkou bylo, že z nabídky mohli použít třeba i en jedno slovo + zbytek slov vlastních nebo naopak více, či všechna slova.

Práce dětí nás velice nadchla a to nejen z pohledu, s jakým úsilím se do ní pustily, ale některé příběhy měly opravdovou hlubokou myšlenku.

 1. – Polský jazyk

Tuto hodinu měla paní učitelka velice zajímavě připravenou, protože zde skloubila oba jazyky a to jak polský, tak také český jazyk. Děti četly báseň ve svém rodném jazyce. Pak jsme se do výuky zapojily i my a to tím, že jsme naopak stejný text předčítaly česky. Někdy opravdu nastaly humorné situace, protože slova jinak zněla. Přestože nám je polština blízká, pro děti je český jazyk naprosto cizí a nesrozumitelný. Pak jsme v hodině rozebíraly i jednotlivá slova, která překladač přeložil do češtiny naprosto jinak.

Byla to velice zajímavá a usměvavá hodina

4.hod. – Informatika

Žáci dostali každý svůj notebook a pracovali v programu WEAVESILK, ve kterém kreslil velikonočního zajíčka. Nevýhodou bylo, že občas některým žákům se notebook vybil nebo často v hodině vypadávala síť, což pak učiteli ztěžovalo práci.

Na závěr jsme opět byli provedeni školou, měly jsme možnost zjistit některé rozdíly ve výuce mezi státní školou a soukromou a byly nám i zodpovězeny dotazy typu, jakým způsobem si vybírají žáky, kolik stojí např. měsíční úplata apod

  Tato pracovní cesta byla pro nás  velkým přínosem, ať už to bylo v podobě metod a forem práce nebo v organizaci výuky. Navštívily jsme tři školy, a přestože byly mnohdy naprosto rozdílné, každá měla své osobité kouzlo.

Všem, kteří nás po celou dobu pobytu provázeli, patří naše velké dík a uznání v jejich práci.

Mgr. Kamila Šoltysová, Mgr. Kamila Fialová, Mgr. Veronika Plánková