7. - 9. ročník

Německý jazyk pro 7. – 9. ročník DUM 21

Modální slovesa
21_01_Fi_DUM_pracovní list (doc, 96.00 kB)
21_01_Fi_DUM_pracovní list (xls, 97.50 kB)
21_01_Fi_DUM_výuka (ppt, 269.00 kB)

Rozkaz
21_02_Fi_DUM_pracovní list (doc, 91.00 kB)
21_02_Fi_DUM_pracovní list (xls, 86.00 kB)
21_02_Fi_DUM_výuka (ppt, 124.00 kB)

Čísla
21_03_Fi_DUM_pracovní list (doc, 105.00 kB)
21_03_Fi_DUM_pracovní list (xls, 97.00 kB)
21_03_Fi_DUM_výuka (ppt, 577.50 kB)

Pravidelná slovesa
21_04_Fi_DUM_pracovní list (doc, 94.50 kB)
21_04_Fi_DUM_pracovní list (xls, 99.50 kB)
21_04_Fi_DUM_výuka (ppt, 314.00 kB)

Určení času
21_05_Fi_DUM_pracovní list (doc, 91.50 kB)
21_05_Fi_DUM_pracovní list (xls, 103.00 kB)
21_05_Fi_DUM_výuka (ppt, 3.31 MB)
Tvorba vět

21_06_Fi_DUM_pracovní list (doc, 211.50 kB)
21_06_Fi_DUM_výuka (ppt, 1.62 MB)

Předložky se 3. pádem
21_07_Fi_DUM_pracovní list (doc, 94.50 kB)
21_07_Fi_DUM_pracovní list (xls, 105.50 kB)
21_07_Fi_DUM_výuka (ppt, 581.50 kB)

Předložky se 4. pádem
21_08_Fi_DUM_pracovní list (doc, 94.50 kB)
21_08_Fi_DUM_pracovní list (xls, 94.50 kB)
21_08_Fi_DUM_výuka (ppt, 161.00 kB)

Řadové číslovky
21_09_Fi_DUM_pracovní list (doc, 90.50 kB)
21_09_Fi_DUM_pracovní list (xls, 98.50 kB)
21_09_Fi_DUM_výuka (ppt, 472.50 kB)

Osobní zájmena
21_10_Fi_DUM_pracovní list (doc, 95.00 kB)
21_10_Fi_DUM_pracovní list (xls, 92.50 kB)
21_10_Fi_DUM_výuka (ppt, 101.00 kB)

Vánoce
21_11_Fi_DUM_pracovní list (xls, 80.00 kB)
21_11_Fi_DUM_výuka (ppt, 2.71 MB)

Minulý čas – haben, sein
21_12_Fi_DUM_pracovní list (doc, 103.00 kB)
21_12_Fi_DUM_výuka (ppt, 1005.50 kB)

Předložky se 3. a 4. pádem
21_13_Fi_DUM_pracovní list (doc, 95.00 kB)
21_13_Fi_DUM_pracovní list (xls, 95.50 kB)
21_13_Fi_DUM_výuka (ppt, 761.00 kB)

Přivlastňovací zájmena – mein, dein
21_14_Fi_DUM_pracovní list (doc, 104.00 kB)
21_14_Fi_DUM_výuka (ppt, 819.50 kB)

Časování nepravidelných sloves
21_15_Fi_DUM_pracovní list (doc, 132.50 kB)

21_15_Fi_DUM_pracovní list (xls, 100.50 kB)
21_15_Fi_DUM_výuka (ppt, 1.22 MB)

Přivlastňovací zájmena
21_16_Fi_DUM_pracovní list (doc, 155.50 kB)
21_16_Fi_DUM_výuka (ppt, 628.00 kB)

Negace ve větě
21_17_Fi_DUM_pracovní list (doc, 240.00 kB)
21_17_Fi_DUM_výuka (ppt, 1.30 MB)

Nepřímý pořádek slov ve větě
21_18_Fi_DUM_pracovní list (doc, 145.50 kB)
21_18_Fi_DUM_výuka (ppt, 589.50 kB)

Minulý čas pravidelných sloves
21_19_Fi_DUM_pracovní list (doc, 139.50 kB)
21_19_Fi_DUM_pracovní list (xls, 92.00 kB)
21_19_Fi_DUM_výuka (ppt, 558.50 kB)

Minulý čas nepravidelných sloves
21_20_Fi_DUM_pracovní list (doc, 134.00 kB)
21_20_Fi_DUM_pracovní list (xls, 98.50 kB)
21_20_Fi_DUM_výuka (ppt, 1.12 MB)