5. ročník

Informatika pro 5. ročník VP25

Klávesnice, popis, základní části, funkce základních kláves
25_01_INF_NC (flipchart, 1.67 MB)

Seznámení s programem Malování
25_02_INF_NC (flipchart, 4.65 MB)

Základní pojmy ve světě počítačů
25_03_INF_NC (flipchart, 22.72 MB)

Soubory a adresáře
25_04_INF_NC (flipchart, 3.46 MB)

Vstupní a výstupní zařízení osobního počítače
25_05_INF_NC (flipchart, 21.28 MB)

Složení počítače
25_06_INF_NC (flipchart, 28.58 MB)

Malování olympijských kruhů podle návodu
25_07_INF_NC (flipchart, 1.71 MB)

Základy práce s internetem
25_08_INF_NC (flipchart, 4.58 MB)

Bezpečný internet, internetový slovník
25_09_INF_NC (flipchart, 1.72 MB)

Elektronická pošta
25_10_INF_NC (flipchart, 4.84 MB)