2. ročník

Texty a materiály pro rozvoj čtenářské gramotnosti - II. - III. ročník. DUM 3

Ondřej Sekora
03_01_Šn_DUM_ověření-pracovní list Sekora (doc, 4.79 MB)
03_01_Šn_DUM_výuka+ověření-úryvky z knih O. Sekory (flipchart, 2.18 MB)
03_01_Šn_DUM_výuka-Prezentace3 (ppt, 4.18 MB)

Literární hrátky s podzimem
03_02_Šn_DUM_výuka+ověření-Literární hrátky s podzimem (flipchart, 817.14 kB)

Astrid Lindgrenová
03_03_Šn_DUM_Astrid Lindgrenová (flipchart, 3.16 MB)

Zimní literární hrátky
03_04_Šn_DUM_výuka+ověření Zimní literární hrátky (flipchart, 2.93 MB)

Josef Lada
03_05_Šn_DUM_výuka+ověření Josef Lada (flipchart, 8.85 MB)

Večerníčkovy pohádky
03_06_Šn_DUM_výuka + ověření Večerníčkovy pohádky (flipchart, 8.81 MB)

Václav Čtvrtek
03_07_Šn_DUM_výuka+ověření Václav Čtvrtek (flipchart, 8.20 MB)

Jarní literární hrátky
03_08_Šn_DUM_výuka+ověření Jarní literární hrátky (2) (flipchart, 2.63 MB)

Velikonoce
03_09_Šn_DUM_výuka+ověření Velikonoce (flipchart, 1.50 MB)

Eduard Štorch
03_10_Šn_DUM_Eduard Štorch výuka + ověření (flipchart, 5.66 MB)

Karel Čapek
03_11_Šn_DUM_Karel Čapek výuka+ověření (flipchart, 4.56 MB)

Rébusy, hádanky, přesmyčky
03_12_Šn_DUM_Rébusy,přesmyčky,hádanky-výuka+ověření (flipchart, 1.07 MB)

Ověření čtenářských dovedností 1
03_13_Šn_DUM_Ověření čtenářských dovedností 1-pracovní listy (odt, 27.77 kB)

Staré pověsti české 1
03_14_Šn_DUM_Staré pověsti české 1 výuka+ověření (flipchart, 945.71 kB)

Staré pověsti české 2
03_15_Šn_DUM_Staré pověsti české 2 výuka+ověření (flipchart, 486.15 kB)

Pohádky
03_16_Šn_DUM-Pohádky výuka + ověření (flipchart, 1.03 MB)

České lidové pohádky
03_17_Šn_DUM_České lidové pohádky pracovní listy (doc, 105.50 kB)
03_17_Šn_DUM_České lidové pohádky výuka + ověření (flipchart, 6.16 MB)

Bajky
03_18_Šn_DUM_Bajky výuka+ověření.doc (flipchart, 1.96 MB)

Jiří Trnka
03_19_Šn_DUM_Jiří Trnka výuka a ověření (flipchart, 6.45 MB)

Ověření čtenářských dovedností 2
03_20_Šn_DUM_Ověření čtenářských dovedností 2-pracovní listy (odt, 28.14 kB)

Samohlásky. Tvrdé a měkké souhlásky VP 16

Věta - opakování z 1. ročníku.
16_01_ČJ_KU (flipchart, 665.23 kB)

Abeceda – seznámení s abecedou.
16_02_ČJ_KU (flipchart, 1.08 MB)

Abeceda - procvičování.
16_03_ČJ_KU (flipchart, 6.83 MB)

Věta jednoduchá a souvětí.
16_04_ČJ_KU (flipchart, 785.07 kB)

Druhy vět.
16_05_ČJ_KU (flipchart, 648.55 kB)

Věta oznamovací a tázací.
16_06_ČJ_KU (flipchart, 811.66 kB)

Věta rozkazovací a přací.
16_07_ČJ_KU (flipchart, 498.11 kB)

Věta, slovo a slovní význam - slova nadřazená, podřazená a souřadná.
16_08_ČJ_KU (flipchart, 1018.52 kB)

Slova protikladná a souznačná.
16_09_ČJ_KU (flipchart, 772.44 kB)

Pořádek slov ve větě, opakování.
16_10_ČJ_KU (flipchart, 670.12 kB)

Český jazyk pro 2. ročník – věta VP 17

Samohlásky
17_01_ČJ_CZ (flipchart, 932.35 kB)

Samohlásky
17_02_ČJ_CZ (flipchart, 1000.30 kB)

Samohlásky u, ú, ů.
17_03_ČJ_CZ (flipchart, 439.05 kB)

Tvrdé hlásky.
17_04_ČJ_CZ (flipchart, 1.06 MB)

Měkké hlásky.
17_05_ČJ_CZ (flipchart, 650.37 kB)

Měkké hlásky.
17_06_ČJ_CZ (flipchart, 773.44 kB)

Tvrdé hlásky.
17_07_ČJ_CZ (flipchart, 740.19 kB)

Tvrdé hlásky.
17_08_ČJ_CZ (flipchart, 551.48 kB)

Dvojhlásky.
17_09_ČJ_CZ (flipchart, 985.74 kB)

Stavba slova.
17_10_ČJ_CZ (flipchart, 630.97 kB)