KONTAKTY

E-mailové kontakty:

Mgr. Magdaléna Czudková   czudkova@zsstepankovice.cz
Ing. Jitka Gilarová ekonomka školy gilarova@zsstepankovice.cz
Mgr. Kamila Fialová výchovná poradkyně fialova@zsstepankovice.cz
Mgr. Josef Fichna   fichna@zsstepankovice.cz
Mgr. Josef Mitoraj   mitoraj@zsstepankovice.cz
Mgr. Blanka Kučejová   kucejova@zsstepankovice.cz
Mgr. Lenka Stuchlíková   stuchlikova@zsstepankovice.cz
Mgr. Gabriela Langrová   langrova@zsstepankovice.cz
Petr Musiálek Dis.   musialek@zsstepankovice.cz
Mgr. Petr Nycz   nycz@zsstepankovice.cz
Mgr. Kateřina Nyczová   nyczova@zsstepankovice.cz
Mgr. Michael Pavlásek ředitel školy pavlasek@zsstepankovice.cz
Mgr. Elzbieta Stoczková zástupkyně ředitele stoczkova@zsstepankovice.cz
    info@zsstepankovice.cz
Mgr. Magda Stříbná   stribna@zsstepankovice.cz
Mgr. Eva Šubová   subova@zsstepankovice.cz
Mgr. Jakub Chřibek   chribek@zsstepankovice.cz
Mgr. Branislava Švábíková   svabikova@zsstepankovice.cz
Mgr. Martin Večerek   vecerek@zsstepankovice.cz
Mgr. Jan Krekáň   krekan@zsstepankovice.cz
Mgr. Lenka Kašná   kasna@zsstepankovice.cz
Mgr. Romana Synková   synkova@zsstepankovice.cz


Tel. kontakty

SEZNAM POBOČEK ČÍSLO POBOČKY PŘÍMÁ VOLBA Z TEL. SÍTĚ
Ředitel 201 553 609 956
Zástupkyně ředitele 202 553 675 129, 553 609 951
Vedoucí MŠ - třída - Kuřátka 203 553 609 962
Vedoucí ŠJ 204 553 675 005, 553 609 952
Ekonomka 205 553 609 964
Výchovná poradkyně 206 553 609 954
Školní družina 207 553 609 953
Sborovna - nižší st. 208 553 609 955
Kabinet přírodopisu 210 553 609 958
Kancelář MŠ 211  
Knihovna 212 553 609 965
Kabinet F 214  
Kabinet JČ 215  
Kabinet M 216  
Kabinet D 217  
Kabinet Z 218  
Lidová škola umění (p. Tošerová) 220  
Třída - Berušky - MŠ 221  
Třída - Motýlci - MŠ 222  
Třída - Sluníčka - MŠ 223