Velikonoční středa

Velikonoční středa

         Význam Velikonoc, tradice, hry, velikonoční koledy – to byla náplň „škaredé“ středy ve 4. třídě. Během celého dopoledne se děti seznámily se základními tradicemi Velikonoc, vyprávěly, jaké zvyky samy  dělají v rodinách, na co se těší. Naučily se koledu, neboť koledy nepatří jen k Vánocům, ale i k Velikonocům. Společně hledaly písně, ve kterých se symboly Velikonoc objevují, a že to mnohdy byl těžký úkol...  Z dětí se také stali básníci, když měly sestavit rozstříhanou báseň a hledat v ní rýmy. Největším úkolem dne bylo ale pečení beránka. Na to se děti těšily nejvíce a byl jim také největší odměnou, neboť se jim opravdu  povedl a všem moc chutnal.                          
Cz