Projekt - Stezka lesem Borek

Projekt EVVO - "Stezka lesem Borek"

V pátek 1. 6. 2018 na Mezinárodní den dětí proběhl na vyšším stupni Projekt EVVO - "Stezka lesem Borek". Ráno v 8:05 se žáci po společném nástupu v atriu školy vydali na Svobodu, kde byli rozděleni do 9 skupin napříč ročníky. Ve skupinách pak společně plnili náročné úkoly na nové naučné stezce: "Stezka lesem Borek", kterou vybudovala obec Služovice. Úkoly byly zaměřené na environmentální výchovu - na typické rostliny a živočichy Hlučínska. Na stezce se nachází deset informačních tabulí se čtyřmi interaktivními prvky. Naši žáci plnili úkoly na devíti stanovištích, která byla rozmístěná na přibližně čtyřkilometrovém okruhu.

Jednotlivá stanoviště:


ČÍSLO STANOVIŠTĚ

NÁZEV STANOVIŠTĚ

1.

K. Fialová

Potravní řetězec – tabule 10

2.

M. Stříbná

 

Poznávání ptáků –

tabule 9

3.

E. Šubová

 

Niva Oldřišovského potoka – tabule 8

4.

J. Chřibek

 

Listnaté stromy –

tabule 4

5.

M. Večerek

 

Jehličnaté stromy – tabule 2

6.

P. Nycz

Ekosystém les + savci – tabule 1

7.

J. Halfar

Houby v lese – tabule 3

8.

J. Fichna

Stopy života – tabule 6

9.

J. Jonešová

Hmyz – tabule 5


 

Soutěžící začali obcházet stanoviště v 9:00 a na každém strávili 15 minut. Poté následoval pětiminutový přesun na další stanoviště. Na každém ze stanovišť mohli být obodování maximálně 20 body.  Ve 12:10 byl na Svobodě vyhodnocen celý projektový den a následoval přesun zpět do školy. V pondělí byly vyhlášeny výsledky a nejlepší tři družstva byla odměněna i známkou z Př.

 

 A jak vše dopadlo:

Výsledková listina projektu EVVO - "Stezka lesem Borek"

Sk. č.

Stanov. 1

Stanov. 2

Stanov. 3

Stanov. 4

Stanov. 5

Stanov. 6

Stanov. 7

Stanov. 8

Stanov.

9

BODY CELKEM

POŘADÍ

1

13,5

17

16

16

16,5

19,5

20

19

20

157,5

7.

2

14

18

15,5

16

17,5

20

20

20

20

161

4.

3

16

15

18

17

19,5

20

18

19

20

162,5

3.

4

15,5

15

18,5

15

17,5

20

20

18

20

159,5

6.

5

16

19

18

18

17

19

20

20

20

167

2.

6

11,5

14

19,5

12

19,5

16,5

15

15

19

142

9.

7

15

14

13,5

15

18,5

19,5

18

19

20

152,5

8.

8

16

19

16

20

18

19,5

20

20

20

168,5

1.

9

14,5

17

15

17

19

19,5

19

20

19

160

5.

 

Složení vítězného družstva:  Radošovský David – 9. tř., Sikora Šimon – 8.B tř., Huber Emily – 8.B tř., Běláková Julie – 8.A tř.,

Tomíček Jan – 7. tř., Wihodová Eliška – 7. tř.,  Stošek Patrik – 6.B tř., Šimeček Tomáš – 6.A  tř., Štáblová Veronika – 6.B tř.,

Hulová Tereza – 6.A tř.