Drogy a jejich dopad na zdraví

Drogy a jejich dopad na zdraví

Drogy a jejich dopad na zdraví je téma, o kterém diskutovala 25. 9. 2017 MUDr. Kateřina Červenková se žáky v VI. - IX. ročníku. Postupně objasnila rozlišnosti v drogách a jejich účincích na organismus a podrobněji se zaměřila na dopad působení drog na lidskou psychiku a vývoj psychických nemocí v důsledku užívání drog. Žáci tematiku s dětskou psychiatričkou prodiskutovali a všechny dotazy se dočkaly odpovědi.

Fi