Čas proměn

Čas proměn

Období dospívání je časem velkých změn v životě mladého člověka a právě o nich hovořila  4.12.2017  pracovnice firmy EM Education paní Šebestová s děvčaty ze 7.ročníku.
Vysvětlila jim, jakými  fyzickými a psychickými změnami budou procházet nebo již procházejí,a zdůraznila, že tyto proměny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Sdělila v této souvislosti základní informace  o anatomii a fyziologii lidského těla a vysvětlila  souvislosti reprodukčního zdraví s budoucí úlohou matky.
Snažila se pomoci děvčatům pochopit menstruační cyklus jako přirozenou součást života ženy – jako projev zdraví - ne jako nemoc. Informovala je o změně  hygienických návyků a potřebných hygienických pomůckách s tím souvisejících. 
Fi