3. ročník

Matematika s prvky metody prof. Hejného VP 13

Parketování
13 _01_M_AN (flipchart, 762.55 kB)

Výstaviště
13 _02_M_AN (flipchart, 3.46 MB)

Zvířátka dědy Lesoně
13 _03_M_AN (flipchart, 1.46 MB)

Pavučina
13 _04_M_AN (flipchart, 1.22 MB)

Bod, přímka, úsečka, polopřímka, polopřímky opačné
13 _05_M_AN (flipchart, 607.83 kB)

Násobilkové obdélníky
13 _06_M_AN (flipchart, 748.40 kB)

Součtové trojúhelníky
13 _07_M_AN (flipchart, 641.61 kB)

Hadi
13 _08_M_AN (flipchart, 772.35 kB)

Indické násobení
13 _09_M_AN (flipchart, 1.07 MB)

Rovina a rovinné útvary
13 _10_M_AN (flipchart, 625.17 kB)