1. ročník

Matematika s prvky metody prof. Hejného VP 11

Prostorová orientace
11_01_M_LN (flipchart, 1.60 MB)

Počítání do 3.
11_02_M_LN (flipchart, 1.48 MB)

Počítání do 5.
11_03_M_LN (flipchart, 1.47 MB)

Sčítání do 5.
11_04_M_LN (flipchart, 1.07 MB)

Odčítání do 5.
11_05_M_LN (flipchart, 1.37 MB)

Porovnávání >, =, < do 5, zvířátka dědy Lesoně.
11_06_M_LN (flipchart, 2.01 MB)

Geometrické tvary, prostředí Parketování.
11_07_M_LN (flipchart, 1.50 MB)

Skládání příkladů v oboru do 10, pyramidy.
11_08_M_LN (flipchart, 4.48 MB)

Rozklad čísel v oboru do 10.
11_09_M_LN (flipchart, 1.02 MB)

Počítání s papírovými penězi v oboru do 10.
11_10_M_LN (flipchart, 804.04 kB)

    Matematika pro 1. ročník DUM 12

Čísla 1 - 5
12_01_Ku_DUM (flipchart, 6.23 MB)

Porovnávání
12_02_Ku_DUM (flipchart, 5.39 MB)

Sčítání do 3
12_03_Ku_DUM (flipchart, 4.94 MB)

Odčítání do 3
12_04_Ku_DUM (flipchart, 4.75 MB)

Sčítání a odčítání do 4
12_05_Ku_DUM (flipchart, 4.98 MB)

Číslice 5 a rozklad číslic
12_06_Ku_DUM (flipchart, 4.95 MB)

Sčítání a odčítání do 5
12_07_Ku_DUM (flipchart, 520.27 kB)

Číslice 6 a 0
12_08_Ku_DUM (flipchart, 702.18 kB)

Sčítání a odčítání v oboru 0 - 6
12_09_Ku_DUM (flipchart, 914.02 kB)

Číslice 7
12_10_Ku_DUM (flipchart, 751.38 kB)

Sčítání a odčítání v oboru 0 - 7
12_11_Ku_DUM (flipchart, 1.65 MB)

Číslice 8
12_12_Ku_DUM (flipchart, 630.11 kB)

Sčítání a odčítání v oboru 0 - 8
12_13_Ku_DUM (flipchart, 1.68 MB)

Číslice 9
12_14_Ku_DUM (flipchart, 1.32 MB)

Sčítání a odčítání v oboru 0 - 9
12_15_Ku_DUM (flipchart, 1.56 MB)

Číslice 10
12_16_Ku_DUM (flipchart, 1.25 MB)

Sčítání a odčítání v oboru 0 - 10
12_17_Ku_DUM (flipchart, 1.60 MB)

Čísla 11 - 20
12_18_Ku_DUM (flipchart, 2.53 MB)

Sčítání a odčítání v oboru 10 – 20 bez přechodu desítky
12_19_Ku_DUM (flipchart, 1.45 MB)

Opakování počítání v oboru do 20 bez přechodu desítky
12_20_Ku_DUM (flipchart, 1.26 MB)