6. ročník

Informatika pro 6. ročník VP 26

Zásady psaní textu ve Wordu Elektronická pošta
26_01_INF_NC (flipchart, 7.79 MB)

Seznámení s Wordem
26_02_INF_NC (flipchart, 4.47 MB)

Vyznačení oblasti textu, kopírování a vložení textu
26_03_INF_NC (flipchart, 5.80 MB)

Formátování textu
26_04_INF_NC (flipchart, 2.39 MB)

Formátování odstavce
26_05_INF_NC (flipchart, 2.82 MB)

Použití tabulátorů
26_06_INF_NC (flipchart, 4.57 MB)

Nastavení vzhledu stránky
26_07_INF_NC (flipchart, 2.89 MB)

Příprava před tiskem a tisk dokumentu
26_08_INF_NC (flipchart, 3.98 MB)

Tabulky 1. část – vytvoření, odstranění, označení, úprava sloupce a řádku
26_09_INF_NC (flipchart, 6.99 MB)

Tabulky 2. část – ohraničení a stínování, sloučení a rozdělení buněk, zarovnání buněk
26_10_INF_NC (flipchart, 3.82 MB)