9. ročník

Fyzika pro 9. ročník DUM 18

Transformátory
18_04_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 892.94 kB)
První pomoc při úrazu elektrickým proudem

18_07_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 929.02 kB)

Zvukové jevy
18_09_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 760.44 kB)

Elektrické jevy – elektrický proud, měření elektrického proudu

18_15_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.74 MB)

Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou
18_19_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 453.67 kB)