8. ročník

Fyzika pro 8. ročník DUM 18

Pohybová energie tělesa
18_01_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 4.88 MB)

Polohová energie tělesa
18_02_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.85 MB)

Vnitřní energie - Teplo
18_03_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.30 MB)

Měrná tepelná kapacita, výpočet tepla
18_05_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 307.82 kB)

Změny skupenství látek - Var
18_06_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 290.79 kB)

Pístové spalovací motory
18_08_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.02 MB)

Počasí kolem nás - meteorologie
18_10_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 5.45 MB)

Počasí kolem nás – Atmosféra Země
18_11_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 8.08 MB)

Mechanické vlastnosti kapalin – Pascalův zákon

18_14_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 675.50 kB)