7. ročník

Fyzika pro 7. ročník DUM 18

Pohyb tělesa – klid a pohyb, popis pohybu těles
18_16_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 4.18 MB)

Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu
18_17_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 675.69 kB)

Znázornění síly, skládání sil stejného a opačného směru
18_20_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.24 MB)


Měření fyzikálních veličin. Fyzika pro 7. ročník DUM 17

Páka, příklady v praxi
17_04_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.14 MB)

Laboratorní úloha - páka
17_06_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 116.07 kB)
17_06_Nc_DUM_výuka+ověření (doc, 106.50 kB)

Tlaková síla, tlak
17_08_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.19 MB)

Laboratorní úloha - tlak
17_11_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 201.83 kB)
17_11_Nc_DUM_výuka+ověření (doc, 92.50 kB)

Světelné jevy – přímočaré šíření světla
17_12_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 5.62 MB)

Zákon odrazu světla
17_15_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.01 MB)

Čočky
17_18_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.68 MB)

Zobrazení čočkami
17_20_Nc_DUM_výuka+ověření (flipchart, 473.97 kB)