6. - 9. ročník

Dějepis pro 6. - 9. ročník DUM 15

Raný středověk
15_01_Sá_DUM_ověření (flipchart, 433.20 kB)
15_01_Sá_DUM_výuka (ppt, 1.25 MB)

Franská říše
15_02_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 3.10 MB)

Karel Veliký
15_03_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 3.60 MB)

Náboženské války ve Francii a století Ludvíka XIV.
15_04_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 5.89 MB)

Arabská říše
15_05_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 13.55 MB)

Paleolit
15_06_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 8.99 MB)

Mezolit
15_07_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 9.93 MB)

Neolit
15_08_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 15.17 MB)

Vikingové
15_09_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 5.64 MB)

Byzantská říše
15_10_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 15.88 MB)

Klasicismus
15_11_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 22.15 MB)

Eneolit
15_12_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 11.84 MB)

Protohistorie českých zemí
15_13_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 6.80 MB)

První Přemyslovci
15_14_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 12.98 MB)

Bitva o Británii
15_15_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 6.40 MB)

Francouzská revoluce
15_16_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 5.43 MB)

Napoleonské války
15_17_Sá_DUM_výuka+ověření (flipchart, 6.63 MB)

Konec napoleonských válek
15_18_Sá_DUM_ověření (flipchart, 26.10 MB)

Gotika
15_19_Sá_DUM_ověření (flipchart, 29.04 MB)

Romantismus
15_20_Sá_DUM_ověření (flipchart, 13.66 MB)

  Dějepis pro 6. – 9. ročník DUM 16

Indiánské kultury Mezoameriky - Aztékové
16_01_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 11.22 MB)

Úvod do studia dějepisu
16_02_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 7.56 MB)

Stěhování národů a vznik barbarských říší
16_03_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 4.26 MB)

Anglie v 17. a 18. století
16_04_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 6.94 MB)

Baroko I-architektura a životní tyl
16_05_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 23.95 MB)

Křesťanství
16_06_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 4.98 MB)

Baroko II - památky Opavska a Hlučínska
16_07_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 30.87 MB)

Habsburská monarchie v 17. a 18. století
16_08_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 10.28 MB)

Slované
16_09_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 10.31 MB)

Osvícenství
16_10_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 5.83 MB)

Románská kultura
16_11_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 21.07 MB)

Prusko v 18. století
16_12_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 6.36 MB)

Vznik USA
16_13_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 3.34 MB)

Vývoj člověka
16_14_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 5.98 MB)

České země během 1. světové války
16_15_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 8.36 MB)

České národní obrození I
16_16_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 3.15 MB)

České národní obrození II
16_17_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 3.94 MB)

Napoleonovo ruské tažení
16_18_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 9.32 MB)

Vznik Československé republiky
16_19_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 6.30 MB)

Ruské impérium a Polsko v 18. století
16_20_Sá_DUM_výuka+oveření (flipchart, 10.97 MB)

Dějepis pro 6. – 7. ročník VP 23

Indiánské kultury Mezoameriky - Mayové
23_01_D_SÁ (flipchart, 9.17 MB)

Indiánské kultury Mezoameriky - Inkové
23_02_D_SÁ (flipchart, 8.53 MB)

Sedm divů starověkého světa
23_03_D_SÁ (flipchart, 4.66 MB)

Humanismus – nový názor na svět
23_04_D_SÁ (flipchart, 5.12 MB)

Habsburkové 1526 - 1611
23_05_D_SÁ (flipchart, 7.50 MB)

Bohové a hrdinové starověkého Řecka
23_06_D_SÁ (flipchart, 9.14 MB)

Doba bronzová
23_07_D_SÁ (flipchart, 6.67 MB)

Doba železná a Keltové
23_08_D_SÁ (flipchart, 7.70 MB)

Starověká Indie
23_09_D_SÁ (flipchart, 4.98 MB)

Rytířská kultura
23_10_D_SÁ (flipchart, 5.95 MB)

Dějepis pro 8. – 9. ročník VP 24

  Vláda Marie Terezie
  24_01_D_SÁ (flipchart, 4.63 MB)

  Vláda Josefa II.
  24_02_D_SÁ (flipchart, 5.46 MB)

  USA v 1. polovině 19. století
  24_03_D_SÁ (flipchart, 7.97 MB)

  Americká občanská válka
  24_04_D_SÁ (flipchart, 2.28 MB)

  Světová hospodářská krize
  24_05_D_SÁ (flipchart, 3.84 MB)

  Průmyslová revoluce
  24_06_D_SÁ (flipchart, 7.71 MB)

  Sociální důsledky průmyslové revoluce
  24_07_D_SÁ (flipchart, 4.54 MB)

  Revoluční rok 1848 v Čechách
  24_08_D_SÁ (flipchart, 4.27 MB)

  Anglie ve 2. polovině 19. století
  24_09_D_SÁ (flipchart, 4.89 MB)

  Sjednocení Německa
  24_10_D_SÁ (flipchart, 6.00 MB)