9. ročník

Obecná a anorganická chemie pro 9. ročník DUM 24

Elektrolýza
24_01_Jo_DUM_pracovní list (doc, 141.50 kB)
24_01_Jo_DUM_výuka (flipchart, 2.18 MB)

Organické látky
24_02_Jo_DUM_pracovní list (doc, 142.50 kB)
24_02_Jo_DUM_výuka (flipchart, 9.10 MB)

Alkany
24_03_Jo_DUM_pracovní list (doc, 109.00 kB)
24_03_Jo_DUM_výuka (flipchart, 2.12 MB)

Redoxní děje
24_04_Jo_DUM_pracovní list (doc, 96.50 kB)
24_04_Jo_DUM_výuka (flipchart, 2.49 MB)

Redoxní vlastnosti kovů
24_05_Jo_DUM_pracovní list (doc, 98.00 kB)
24_05_Jo_DUM_výuka (flipchart, 4.40 MB)

Výroba železa
24_06_Jo_DUM_pracovní list (doc, 438.50 kB)
24_06_Jo_DUM_výuka (flipchart, 6.24 MB)

Laboratorní práce č. 1
24_07_Jo_DUM_pracovní list řešení (doc, 210.50 kB)
24_07_Jo_DUM_pracovní list (doc, 209.50 kB)

Galvanický článek
24_08_Jo_DUM_pracovní list (doc, 159.50 kB)
24_08_Jo_DUM_výuka (flipchart, 3.35 MB)

Uhlí
24_09_Jo_DUM_pracovní list (doc, 196.00 kB)
24_09_Jo_DUM_výuka (flipchart, 18.92 MB)

Ropa
24_10_Jo_DUM_pracovní list (doc, 198.00 kB)
24_10_Jo_DUM_výuka (flipchart, 6.65 MB)

Alkeny
24_11_Jo_DUM_pracovní list (doc, 181.50 kB)
24_11_Jo_DUM_výuka (flipchart, 1.78 MB)

Alkyny
24_12_Jo_DUM_pracovní list řešení (doc, 124.00 kB)
24_12_Jo_DUM_pracovní list (doc, 141.50 kB)

24_12_Jo_DUM_výuka (flipchart, 1.33 MB)

Laboratorní práce č. 2
24_13_Jo_DUM_pracovní list (doc, 248.00 kB)
24_13_Jo_DUM_výuka (flipchart, 1.31 MB)

Areny
24_14_Jo_DUM_pracovní list (doc, 122.00 kB)
24_14_Jo_DUM_výuka (flipchart, 3.95 MB)

Halogenderiváty uhlovodíků
24_15_Jo_DUM_pracovní list (doc, 399.50 kB)
24_15_Jo_DUM_výuka (flipchart, 4.23 MB)

Alkoholy
24_16_Jo_DUM_pracovní list (doc, 1.02 MB)
24_16_Jo_DUM_výuka (flipchart, 8.08 MB)

Karbonylové sloučeniny
24_17_Jo_DUM_pracovní list (doc, 365.50 kB)
24_17_Jo_DUM_výuka (flipchart, 2.12 MB)

Karboxylové kyseliny
24_18_Jo_DUM_pracovní list (doc, 6.24 MB)
24_18_Jo_DUM_výuka (flipchart, 10.56 MB)

Estery
24_19_Jo_DUM_pracovní list (doc, 132.50 kB)
24_19_Jo_DUM_výuka (flipchart, 5.02 MB)

Laboratorní práce č. 3
24_20_Jo_DUM_pracovní list řešení (doc, 235.50 kB)
24_20_Jo_DUM_pracovní list (doc, 235.00 kB)