7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník DUM 27

Ohebné slovní druhy
27_01_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.33 MB)

Substantiva - opakování
27_02_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.74 MB)

Skloňování částí lidského těla
27_03_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.41 MB)

Adjektiva
27_04_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 758.80 kB)

Stupňování adjektiv
27_05_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 975.24 kB)

Zájmena – opakování druhů
27_06_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 4.08 MB)

Zájmena - procvičování
27_07_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.73 MB)

Číslovky
27_08_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 3.54 MB)

Slovesa – gramatické kategorie, kontrolní diktát
27_09_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.28 MB)

Trpný rod, I. čtvrtletní práce
27_10_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 14.62 MB)

Slovesa - procvičování
27_11_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.59 MB)

Slovesa - procvičování
27_12_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.51 MB)

Neohebné slovní druhy
27_13_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.07 MB)

Příslovce
27_14_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 750.60 kB)

Předložky
27_15_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 914.06 kB)

Spojky
27_16_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.10 MB)

Částice
27_17_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.92 MB)

Citoslovce
27_18_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.87 MB)

Tvarosloví – opakování (ohebné slovní druhy)
27_19_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 6.28 MB)

Psaní velkých písmen a vlastních jmen
27_20_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 3.08 MB)