6. - 9. ročník

Český jazyk - napříč literaturou DUM 25

Mistr Jan Hus – život a dílo.
25_01_Sv_DUM_pracovní list (docx, 45.01 kB)
25_01_Sv_DUM_výuka (flipchart, 2.12 MB)

Jaroslav Seifert- život a dílo.
25_02_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.14 MB)

Humanismus a renesance.
25_03_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 3.10 MB)

V. Nezval + poetismus.
25_04_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 989.53 kB)

K. Čapek, život a dílo.
25_05_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 5.24 MB)

Anglická renesance – W. Shakespeare.
25_06_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 3.86 MB)

J. A. Komenský.
25_07_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 5.49 MB)

Pohádky – autoři.
25_08_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 4.33 MB)

Pojmy – shrnutí.
25_09_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 3.16 MB)

Národní obrození.
25_10_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.83 MB)

Osvobozené divadlo – opakování učiva.
25_11_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 3.52 MB)

Pověsti – Staré pověsti české.
25_12_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 4.75 MB)

B. Němcová.
25_13_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 3.70 MB)

K. H. Borovský.
25_14_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.80 MB)

Bajky – shrnutí.
25_15_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.48 MB)

Ota Pavel – život a dílo.
25_16_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 4.97 MB)

B. Hrabal – životopis.
25_17_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 12.39 MB)

Divadla malých forem – Semafor.
25_18_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 17.57 MB)

Současní autoři – M. Viewegh.
25_19_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.76 MB)

Balada.
25_20_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.30 MB)

Český jazyk - všestranné jazykové rozbory DUM 26

Všestranný jazykový rozbor
26_01_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.19 MB)

Větný rozbor
26_02_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.61 MB)

Všestranný jazykový rozbor
26_03_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.97 MB)

Poměry mezi větami hlavními - všestranný jazykový rozbor
26_04_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.20 MB)

Hrátky s příslovími
26_05_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.45 MB)

Slovesné třídy, přechodníky
26_06_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.32 MB)

Všestranný jazykový rozbor - adjektiva
26_07_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.47 MB)

Tvarosloví – všestranný jazykový rozbor
26_08_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 513.63 kB)

Slovesa – rod, vid - opakování
26_09_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.37 MB)

Jazykový rozbor - Velikonoce
26_10_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.92 MB)

Všestranný jazykový rozbor - slovo a slovní zásoba
26_11_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 5.23 MB)

Rozbor větný - jaro
26_12_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.44 MB)

Všestranný jazykový rozbor – větné členy
26_13_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 4.80 MB)

Větný rozbor
26_14_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.92 MB)

Všestranný jazykový rozbor - opakování
26_15_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 2.41 MB)

Rozbor větný
26_16_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 1.80 MB)

Číslovky – větný rozbor
26_17_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 405.08 kB)

Všestranný jazykový rozbor
26_18_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 805.56 kB)

Všestranný rozbor (Karkulka)
26_19_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 656.13 kB)

Všestranný jazykový rozbor
26_20_Sv_DUM_výuka+ověření (flipchart, 8.77 MB)