3. ročník

Český jazyk hravě - pro 3. ročník VP 15

Abeceda, její význam
15_01_ČJ_AN (flipchart, 5.99 MB)

Vyjmenovaná slova po B
15_02_ČJ_AN (flipchart, 5.89 MB)

Vyjmenovaná slova po L
15_03_ČJ_AN (flipchart, 4.82 MB)

Vyjmenovaná slova po M
15_04_ČJ_AN (flipchart, 4.92 MB)

Vyjmenovaná slova po P
15_05_ČJ_AN (flipchart, 4.13 MB)

Opakování 2. ročník, 1. část
15_06_ČJ_AN (flipchart, 908.42 kB)

Vyjmenovaná slova po S
15_07_ČJ_AN (flipchart, 3.17 MB)

Vyjmenovaná slova po V
15_08_ČJ_AN (flipchart, 2.56 MB)

Vyjmenovaná slova po Z
15_09_ČJ_AN (flipchart, 1.58 MB)

Opakování 2. ročník, 2. část
15_10_ČJ_AN (flipchart, 907.37 kB)

Český jazyk pro 3. ročník DUM 7

Vyjmenovaná slova po B
07_01_Cz_DUM (flipchart, 1.11 MB)

Vyjmenovaná slova po L
07_02_Cz_DUM (flipchart, 463.54 kB)

Vyjmenovaná slova po M
07_03_DUM (flipchart, 746.74 kB)

Vyjmenovaná slova po P
07_04_Cz_DUM (flipchart, 487.83 kB)

Podstatná jména
07_05_Cz_DUM (flipchart, 968.94 kB)

Slovesa
07_06_Cz_DUM_Slovesa (flipchart, 949.84 kB)

Vyjmenovaná slova po S
07_07_Cz_DUM (flipchart, 469.75 kB)

Nauka o slově
07_08_Cz_DUM (flipchart, 1.78 MB)

Vyjmenovaná slova po V
07_09_Cz_DUM - V (flipchart, 700.92 kB)

Vyjmenovaná slova po Z
07_10_Cz_DUM_Z (flipchart, 350.78 kB)

Stavba slova
07_11_Cz_DUM - stavba slova (flipchart, 425.04 kB)

Přídavná jména
07_12_Cz_DUM_ přídavná jm (flipchart, 503.43 kB)

Zájmena
07_13_Cz_ DUM_zájmena (flipchart, 506.34 kB)

Číslovky
07_14_Cz_DUM_ číslovky (flipchart, 467.66 kB)

Příslovce
07_15_Cz_DUM_příslovce (flipchart, 376.97 kB)

Předložky
07_16_Cz_DUM_ předložky (flipchart, 379.87 kB)

Spojky
07_17_Cz_DUM_spojky (flipchart, 1.19 MB)

Částice, citoslovce
07_18_Cz_DUM_částice,citoslovce (flipchart, 672.08 kB)

Souvětí
07_19_Cz_DUM_Souvětí (flipchart, 404.94 kB)

Základní skladební dvojice
07_20_Cz_DUM_sklad.dvojice (flipchart, 274.89 kB)