7. - 8. ročník

Angličtina pro 7. – 8. ročník VP 6

Otázky v přítomném čase prostém.
06_01_AJ_PL (flipchart, 2.27 MB)

Zápor v přítomném čase prostém.
06_02_AJ_PL (flipchart, 2.25 MB)

Sloveso „have to“.
06_03_AJ_PL (flipchart, 2.09 MB)

Stupňování přídavného jména „good“.
06_04_AJ_PL (flipchart, 1.38 MB)

Stupňování přídavného jména „bad“.
06_05_AJ_PL (flipchart, 1.80 MB)

Předložky „in“, „on“, „at“.
06_06_AJ_PL (flipchart, 2.05 MB)

Příslovce.
06_07_AJ_PL (flipchart, 1.33 MB)

2. stupeň přídavných jmen.
06_08_AJ_PL (flipchart, 1.37 MB)

3. stupeň přídavných jmen.
06_09_AJ_PL (flipchart, 1.55 MB)

Frekvenční příslovce.
06_10_AJ_PL (flipchart, 1.29 MB)