5. - 6. ročník

Okruhy slovní zásoby pro 5. - 6. ročník DUM 13

Data
13_01_Pl_DUM (ppt, 2.27 MB)

Přítomný čas prostý.
13_02_Pl_DUM (ppt, 1.21 MB)

Minulý čas prostý /průběhový.
13_03_Pl_DUM (ppt, 4.39 MB)

Předpřítomný čas.
13_04_Pl_DUM (ppt, 2.93 MB)

Minulý prostý.
13_05_Pl_DUM (ppt, 719.50 kB)

Must/mustn´t/don´t have to.
13_06_Pl_DUM (pptx, 2.87 MB)

Předpřítomný/minulý čas.
13_07_Pl_DUM (pptx, 613.36 kB)

Podmínkové věty
13_08_Pl_DUM (pptx, 1.94 MB)

Číslovky.
13_09_Pl_DUM (pptx, 781.69 kB)

Přítomný průběhový čas.
13_10_Pl_DUM (pptx, 655.99 kB)

Zájmena.
13_11_Pl_DUM (ppt, 151.50 kB)

2. stupeň přídavných jmen.
13_12_Pl_DUM (ppt, 434.00 kB)

3. stupeň přídavných jmen.
13_13_Pl_DUM (ppt, 449.50 kB)

Cenovky.
13_14_Pl_DUM (ppt, 351.00 kB)

Řadové číslovky.
13_15_Pl_DUM (ppt, 180.00 kB)

Stupňování dlouhých přídavných jmen.
13_16_Pl_DUM (ppt, 444.00 kB)

Stupňování slov good, bad, little, far.
13_17_Pl_DUM (ppt, 689.50 kB)

Minulý čas slovesa být.
13_18_Pl_DUM (pptx, 1.02 MB)

Minulý čas – pravidelná slovesa.
13_19_Pl_DUM (pptx, 326.38 kB)

Minulý čas – ago.
13_20_Pl_DUM (odp, 3.87 MB)

Gramatika pro 5. - 6. ročník DUM 14

Gramatika - data
14_01_PL_ DUM (ppt, 8.97 MB)

Londýn
14_02_PL_ DUM (ppt, 9.14 MB)

Rozvrh hodin.
14_03_PL_ DUM (ppt, 759.50 kB)

Hodiny.
14_04_PL_ DUM (ppt, 2.14 MB)

Dům.
14_05_PL_ DUM (pptx, 2.71 MB)

Město.
14_06_PL_ DUM (pptx, 7.66 MB)

Povolání.
14_07_PL_ DUM (ppt, 646.50 kB)

Kontinenty. 
14_08_PL_ DUM (ppt, 1.61 MB)

Počasí.
14_09_PL_ DUM (ppt, 653.00 kB)

Velká Británie.
14_10_PL_ DUM (ppt, 924.00 kB)

Dny v týdnu.
14_11_PL_ DUM (odp, 4.18 MB)

Halloween.
14_12_PL_ DUM (pptx, 7.98 MB)

USA.
14_13_PL_ DUM (pptx, 3.13 MB)

Vánoce.
14_14_PL_ DUM (odp, 5.21 MB)

Nemoci.
14_15_PL_ DUM (odp, 571.57 kB)

Osobní dotazník.
14_16_PL_ DUM (pptx, 324.68 kB)

Členové rodiny.
14_17_PL_ DUM (pptx, 521.28 kB)

U lékaře.
14_18_PL_ DUM (pptx, 1.18 MB)

Velikonoce.
14_19_PL_ DUM (pptx, 2.50 MB)

Austrálie.
14_20_PL_ DUM (pptx, 1.74 MB)

Angličtina pro 5. - 6. ročník VP 5

Nepravidelné sloveso  „to come“.
05_01_AJ_PL (flipchart, 1.56 MB)

Nepravidelné sloveso  „to go“.
05_02_AJ_PL (flipchart, 1.67 MB)

Nepravidelné sloveso  „to have“.
05_03_AJ_PL (flipchart, 1.63 MB)

Nepravidelné sloveso  „to make“.
05_04_AJ_PL (flipchart, 1.59 MB)

Nepravidelné sloveso  „to take“.
05_05_AJ_PL (flipchart, 1.58 MB)

Nepravidelné sloveso  „to write“.
05_06_AJ_PL (flipchart, 1.67 MB)

Zájmena  „that“ a „those“.
05_07_AJ_PL (flipchart, 1.48 MB)

Zájmena  „this“ a „these“.
05_08_AJ_PL (flipchart, 1.43 MB)

Sloveso „to have got“.
05_09_AJ_PL (flipchart, 1.50 MB)

Neurčitý člen „a“/“an“.
05_10_AJ_PL (flipchart, 1.42 MB)