4. ročník

Anglický jazyk pro 3. – 4. ročník DUM 10

Určování času
10_01_Sto_DUM_Určování času (flipchart, 1.55 MB)

Anglicky mluvící země
10_02_Sto_DUM_ Anglicky mluvicí země (flipchart, 519.13 kB)

Předložky - preposition
10_03_Sto_DUM_Předložky (flipchart, 909.71 kB)

Ve třídě – In the classroom
10_04_Sto_DUM_Ve třídě (flipchart, 912.49 kB)

Dny v týdnu
10_05_Sto_DUM_Dny v týdnu (flipchart, 28.93 MB)

Měsíce
10_06_Sto_DUM_Měsíce (flipchart, 27.14 MB)

Abeceda
10_07_Sto_DUM_ Abeceda (flipchart, 2.63 MB)

Sloveso „to be“
10_08_Sto_DUM_Verb to be (flipchart, 1.12 MB)

Vánoce
10_09_Sto_DUM_Vánoce (flipchart, 65.85 MB)

Základní otázky a odpovědi
10_10_Sto_DUM_Základní otázky a odpovědi (flipchart, 42.84 MB)

Přivlastňovací zájmena my, your
10_11_Sto_DUM_Přivlastňovací zájmena my,your (flipchart, 39.53 MB)

Přivlastňovací zájmena – tvoření vět, překlad
10_12_Sto_DUM_Přivlastňovací zájmena - tvoření vět, překlad. (flipchart, 39.58 MB)

Slovní zásoba - testy
10_13_Sto_DUM_Slovní zásoba - testy (flipchart, 40.00 MB)
10_13_Sto_DUM_Testy - Unit 1 - 10 (docx, 44.89 kB)

Zápor slovesa „to be“ – 3. osoba jednotného čísla
10_14_Sto_DUM_Zápor slovesa To be - 3. osoba (flipchart, 39.49 MB)

Člen určitý „the“
10_15_Sto_DUM_Člen určitý - the - v jednoduchých větách. (flipchart, 39.72 MB)

Jazykové puzzle
10_16_Sto_DUM_Jazykové puzzle (flipchart, 40.54 MB)
10_16_Sto_DUM_Pracovní list_Language puzzle UNIT 1-5 (docx, 20.13 kB)

Sloveso „to have“  - přítomný čas prostý
10_17_Sto_DUM_Sloveso to have (flipchart, 39.54 MB)

Monsters - příšery
10_18_Sto_DUM_Monsters - Příšery (flipchart, 51.54 MB)

Přítomný čas prostý
10_19_Sto_DUM_Zápor slovesa to have - přítomný prostý čas (flipchart, 39.50 MB)

Popis osoby - description of the person
10_20_Sto_DUM_Popis osoby (flipchart, 40.32 MB)

Angličtina hravě pro 4. – 5. ročník VP 8

Můj týden
08_01_AJ_FI (flipchart, 4.85 MB)

Můj den
08_02_AJ_FI (flipchart, 15.90 MB)

Určování času
08_03_AJ_FI (flipchart, 15.36 MB)

Sloveso to have
08_04_AJ_FI (flipchart, 414.68 kB)

Čísla
08_05_AJ_FI (flipchart, 924.76 kB)

Nakupování
08_06_AJ_FI (flipchart, 465.96 kB)

Přítomný čas prostý
08_07_AJ_FI (flipchart, 404.02 kB)

Přítomný čas průběhový
08_08_AJ_FI (flipchart, 501.39 kB)

Předložky
08_09_AJ_FI (flipchart, 763.27 kB)

Použití přítomného času prostého a průběhového
08_10_AJ_FI (flipchart, 388.97 kB)