2. ročník

Anglický jazyk pro 2. ročník VP 4

Numbers 0 – 20. Čísla 0 – 20.
04_01_AJ_STO (flipchart, 1.87 MB)

What time is it? Kolik je hodin?
04_02_AJ_STO (flipchart, 1.37 MB)

Shapes and sizes. Tvary a velikosti.
04_03_AJ_STO (flipchart, 1.38 MB)

My big family. Moje velká rodina.
04_04_AJ_STO (flipchart, 1.47 MB)

My face. Můj obličej.
04_05_AJ_STO (flipchart, 1.14 MB)

My body. Moje tělo.
04_06_AJ_STO (flipchart, 1.28 MB)

Food. Jídlo.
04_07_AJ_STO (flipchart, 1.87 MB)

Drink. Pití.
04_08_AJ_STO (flipchart, 1.82 MB)

I can ride .... Umím jezdit ...
04_09_AJ_STO (flipchart, 1.66 MB)

At play. Ve hře.
04_10_AJ_STO (flipchart, 1.26 MB)