1. ročník

Anglický jazyk pro 1. ročník VP 1

Moje škola
01_01_AJ_STO (flipchart, 3.08 MB)

Můj DUM
01_02_AJ_STO (flipchart, 554.12 kB)

Moje rodina
01_03_AJ_STO (flipchart, 839.91 kB)

Číslovky 1 – 5.
01_04_AJ_STO (flipchart, 722.78 kB)

Čísla 1 – 10. Barvy
01_05_AJ_STO (flipchart, 1.21 MB)

Barvy a čísla.
01_06_AJ_STO (flipchart, 696.72 kB)

Barvy a květiny.
01_07_AJ_STO (flipchart, 1.27 MB)

Barvy a zvířata
01_08_AJ_STO (flipchart, 4.62 MB)

Barvy a zvířata
01_09_AJ_STO (flipchart, 3.57 MB)

Kde žijí zvířata?
01_10_AJ_STO (flipchart, 13.41 MB)

Anglický jazyk pro 1. ročník VP 2

Vánoce – Jingle bells
02_01_AJ_STO (flipchart, 1.76 MB)

Vánoce - We wish you a Marry Christmas
02_02_AJ_STO (flipchart, 2.51 MB)

Vánoce – Christmas presents.
02_03_AJ_STO (flipchart, 664.00 kB)

Happy Halloweeen
02_04_AJ_STO (flipchart, 1.20 MB)

Happy birthday
02_05_AJ_STO (flipchart, 996.70 kB)

Velikonoce - Easter
02_06_AJ_STO (flipchart, 5.08 MB)

Den matek – Mother’s day
02_07_AJ_STO (flipchart, 1.74 MB)

Den otců - Father's day
02_08_AJ_STO (flipchart, 3.03 MB)

Odjíždím na dovolenou- I’m going on holiday.
02_09_AJ_STO (flipchart, 2.62 MB)

Holiday
02_10_AJ_STO (flipchart, 1.67 MB)

Anglický jazyk pro 1. ročník VP 3

My schoolbag – Moje aktovka
03_01_AJ_STO (flipchart, 1.41 MB)

My classroom – Moje třída
03_02_AJ_STO (flipchart, 3.47 MB)

My house – bedroom. Můj dům – dětský pokoj.
03_03_AJ_STO (flipchart, 3.59 MB)

My house – bathroom. Můj dům – koupelna.
03_04_AJ_STO (flipchart, 2.45 MB)

My house – In the kitchen. Můj dům – v kuchyni.
03_05_AJ_STO (flipchart, 3.64 MB)

My house – In the garden. Můj dům – na zahradě.
03_06_AJ_STO (flipchart, 4.19 MB)

Fruit - Ovoce
03_07_AJ_STO (flipchart, 3.96 MB)

Vegetables - Zelenina
03_08_AJ_STO (flipchart, 5.74 MB)

We are going to the farm. Jedeme na farmu.
03_09_AJ_STO (flipchart, 4.04 MB)

Animals on the farm. Zvířata na farmě.
03_10_AJ_STO (flipchart, 4.71 MB)