Protipředsudkové workshopy

Nezbytnou součástí naší práce je vedení žáků k respektování a dodržování stanovených pravidel zejména pak pravidel vzájemného soužití mezi lidmi, bez kterých se v životě určitě neobejdou. V rámci projektu OP VK: CZ.1.07 jsme s olomouckou univerzitou připravili protipředsudkové workshopy, kterými prošli žáci 2. stupně.
Termíny konání workshopů:

    18. 11. 2011
    12. 12. 2011
    4. 1. 2012
    1. 2. 2012

Workshopy tohoto projektu jsou realizovány formou zážitkové pedagogiky, která vychází z poznatků moderní pedagogiky, sociální psychologie a využívá přitom některých technik alternativních vyučovacích směrů. Tato didaktická metoda je prostředkem k rozvoji osobnosti, sociální komunikace, sociální inteligence a hodnotového systému dětí a mládeže, o jehož změnu v kladném smyslu slova jde především. Projekt tak vychází vstříc školám nejen v rámci realizace průřezového tématu ŠVP multikulturní výchova, ale také v rámci témat osobnostní a sociální výchova.