Projekt „První pomoc = šance pro život“

Projekt „První pomoc = šance pro život“

V pátek 18. 11. 2011 v rámci projektového vyučování žáci 8. a 9. ročníku absolvovali Kurz „První pomoci“. Oživili si teoretické i praktické znalosti v poskytování první pomoci. Žáci 8. a 9. tříd základních škol jsou ideální skupinou pro výuku první pomoci, mají již základní vědomosti o funkcích lidského těla a také své individuální zkušenosti s úrazy ve svém okolí. Proto mohou lépe přijmout nabízené vědomosti a proměnit je ve své dovednosti.
Cílem projektu je ovlivnit mladou generaci systematickou výukou „první pomoci“ prostřednictvím předání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro záchranu života.