Seznámení zaměstnance s právními předpisy, které se týkají odpovědnosti za škodu