Vikingové – představení Agentury Pernštejni

Vikingové aneb „živá historie“

Raný středověk a především obávané vikingské nájezdníky nám přiblížil ve čtvrtek 29. března vzdělávací pořad agentury „Pernštejni“, která je se svými ukázkami „živé historie“ v naší škole velmi dobře známa. Ve velké tělocvičně byla postavena maketa „drakkaru“ - vikingské lodi s typickou dračí hlavou na přídi a kulatými štíty na bocích. Dva válečníci předvedli nejen dobové oblečení, zbraně a výstroj, ale také způsob a techniku boje.                                                                                                                         
Vybraná desítka žáků dobrovolníků byla pak vyzbrojena přilbami, štíty a meči, aby předvedla jak obranné, tak útočné postavení vojska, včetně obávané štítové hradby.                                                                                                             
Vystoupení bylo pro všechny zúčastněné vtipné, zábavné, samozřejmě poučné. Je třeba dodat, že Vikingové nebyli jen nájezdníci a mořští piráti, první objevitelé Ameriky před Kolumbem, ale i národ, který značně ovlivňoval historii raně středověké Evropy, řídil se demokratickými  pravidly při volbě krále a ženy zde měly na tehdejší dobu mnohem více práv.