Ukliďme svět - projekt EVVO

„Ukliďme svět“ - projekt EVVO

EVVO je celosvětově uznávaný obor a znamená Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, jejímž cílem je vést veřejnost, tedy i děti, k odpovědnému jednání a chování vůči přírodě, přírodním zdrojům a životnímu prostředí.

V pondělí 30. dubna 2018 žáci vyššího stupně, učitelé a provozní zaměstnanci, rozděleni do 14 skupin, pomáhali přírodě a životnímu prostředí v nejbližším okolí všemi svými silami.  Ráno jsme si donesli místo školních batohů nářadí, tj. hrábě, metly, kopačky, kbelíky,
a v10 hodin nastoupil každý na místo, aby uklidil svou část světa.  
Deváťáci vyrazili již v 8 hodin na Svobodu, kde během dopoledne zasadili neuvěřitelných 150 malých sazenic stromků a uklidili hromady kamení.         
Ostatní pracovali jak venku od prostranství před školou, travnatých svahů kolem školního pozemku a hřiště, školního atria
a prostřihávání tújí, tak vevnitř, kde prováděli úklid odborných učeben a kabinetů – chemie, fyziky, školní kuchyňky, tělocvičny.

Žáci i dospělí poctivě pracovali a možná podvědomě cítili, že je to věc záslužná a užitečná pro nás pro všechny.

Když jsme asi ve 13 hodin skončili, zdálo se, že svět kolem nás začal volněji dýchat, ožil a rozsvítil se.