Štěpánek si získal srdce polského diváka

Štěpánek si získal srdce polského diváka

Malebné městečko Strumień přivítalo pěvecký sbor Štěpánek s pedagogickým doprovodem v neděli 14.1.2018 mrazivým, ale  slunečným počasím. Nejprve jsme navštívili nově zrekonstruovanou radnici, kde jsme  zhlédli  vánoční výstavu výtvarných prací dětí z družební slovenské školy a poté se nás ujala paní Janina Motylewska, jež nás během procházky seznámila s historií regionu majícího mnoho společného s dějinami Slezska i Hlučínska.

Přípravu k vystoupení jsme zahájili nejen zkouškou, ale i bohatým občerstvením, které na nás čekalo v útrobách kostela Růžencové Panny Marie v městské čtvrti Zabłocie. Zahřáli jsme se horkým čajem, ochutnali výborné buchty a vše zakončili obědem v místní restauraci, kde nás přivítali představitelé městské rady a paní starostka Anna Grygierek.

Koncert pěveckého sboru Štěpánek uvedl místní farář, přivítal významné hosty a také naše příznivce ze Štěpánkovic.

Program obsahoval to nejlepší z repertoáru. Úvod patřil znamenitým recitátorům Marku Skuplíkovi a Matouši Koubínovi, kteří přednesli populární báseň polského autora Juliana Tuwima „Lokomotiva" v dvojjazyčné verzi. Následovalo vystoupení flétnistek vedených paní učitelkou Janou Smolkovou. Koledami v různých jazycích, kdy kromě češtiny zazněla také angličtina a výborná polština, jsme potěšili srdce nejen polského posluchače. Pěvecká sóla Veroniky Stromské, Natálie Radošovské, Marka Stromského, Vandy Keskové a Leony Drastíkové diváci odměnili bouřlivým potleskem, stejně jako vystoupení sólových flétnistek Karolíny Lipinové, Veroniky Štáblové, Valentýny Vitáskové a Terezy Weissové. Své klavírní umění prezentovaly žákyně 7. a  9. ročníku Karolína Lipinová, Barbora Večerková      a Anna Trlicová. Sólové vystoupení Valentýny Vitáskové na příčnou flétnu s klavírním doprovodem Mgr. Jany Smolkové umocnilo pohádkové kouzlo pomalu doznívajících  Vánoc.

Koncert naši mladí umělci pod skvělým vedením sbormistryně Mgr. Andrey Antlové ukončili v jazyce polských hostitelů.                          Koledy „Chodźmy razem do Betlejem" a „Dzisiaj w Betlejem" zazněly na rozloučenou za mohutného pěveckého přispění nadšených diváků.

Pěvecký sbor a ostatní vystupující si vysloužili chválu a velké uznání od všech přítomných, kteří zdůrazňovali naprostou profesionalitu, chuť do zpěvu a výjimečnou atmosféru.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci koncertu. Děkujeme polským hostitelům za příjemné chvíle, zvlášť paní Janinie Motylewské a Evě Kuboszek – Owsiany.

 

Opět  jsme měli možnost zažít, jak krásné je být hrdý na štěpánkovické žáky, na jejich umění a dobré chování.   
                    Děkujeme! 

https://www.facebook.com/szpasowici/videos/1989310598010853/