Soutěž v recitaci

Soutěž v recitaci

Letošní ročník naší tradiční recitační soutěže  se uskutečnil v krásném prostředí knihovny ve čtvrtek  15.2.2018.  Prostor určený čtenářům byl tentokrát zaplněn nejen 43 účastníky soutěže, ale i jejich kamarády a spolužáky, z nichž někteří  podporovali  své favority pěkně zpracovanými barevnými plakáty.  Potěšitelná byla i přítomnost rodičů a prarodičů. Recitátoři byli rozděleni do čtyř kategorií. Nejpočetnější skupinu vždy po 17 žácích tvořila 1. a 2. kategorie dětí 2.- 5. ročníků. Ve dvou zbývajících kategoriích žáků 6. – 9. tříd vystupovalo sice  jen  9  soutěžících, ale jejich texty byly delší a složitější. Všichni recitátoři byli odměněni pochvalou, sladkostí a pamětním listem. Pro porotu, složenou z pěti členů, mnohdy nebylo vůbec snadné rozhodnout, který z přednášejících je ten nejlepší, proto ve více případech udělila dokonce buď dvě, nebo tři druhá a třetí místa.  Žáci, kteří získali 1. a 2. místo nás budou reprezentovat v okrskovém kole v Kravařích v pondělí 19.2.2018.  

A kteří to jsou?

V I. kategorii  /žáci 2.- 3. tříd/  Matěj Svačina , Adéla Stuchlíková, Laura Slivková  /Vanesa Ličková, Simona Nevřelová, Elen Bajtlová  – 3. místo/
ve  II. kategorii  /žáci 4.- 5. tříd/ Vendula Czudková, Klára Vehovská /Helene Beinhauerová, Julie Bršlicová, Kristán Křepel– 3. místo/    ve III. kategorii  /žáci 6.-7. tříd/  Marek Skuplík,  Martina Vybíralová /Terezie Heiderová – 3. místo /                                             
ve IV. kategorii  /žáci 8.- 9. tříd/  Natálie Jonášová, Natálie Černá, Veronika Stromská  /Vanessa Krištofová – 3. místo/
Všem odvážným recitátorům moc děkujeme, vítězům blahopřejeme.
                                                                                                       Sá
P.S. V okrskovém kole v Kravařích naši recitátoři nezvítězili, nepostoupili do okresního kola v Opavě, jen Marek  Skuplík  ze  7. třídy získal ocenění  poroty. Důležitější ale je, že se děti chtěly naučit báseň nebo umělecký text, byly ochotny o něm přemýšlet a sdělit jeho poselství ostatním. A to je pro nás pro všechny naše malé vítězství.