Projekt Vánoce

Projekt Vánoce

V pondělí 18. prosince se děti 1. B třídy učily poněkud netradičním způsobem. Měly projektový den na téma Vánoc. Kromě úkolů, které řešily ve skupinách, se děti dozvěděly něco o vánočních zvycích a historii Vánoc, ozdobily si jablíčka a upekly sladké perníčky. Děti práce v kuchyňce velmi bavila a všechny úkoly splnily na jedničku. 

Šva