Kyberšikana

Kyberšikana

V úterý 24. 10. 2017 žáky VII. ročníku navštívila paní Veronika Žáková se svým kolegou z OPEN HOUSE z Bruntálu a věnovala se tematice kyberšikany. Žáci získali znalosti a základní orientaci v některých oblastech: definice kyberšikany, formy a typy kyberšikany, možnosti řešení a obrany proti ní, prevence bezpečného užívání internetu a sociálních sítí.                                                                              Během dvou hodin byli do programu aktivně zapojeni formou her. Program podporuje zdravý způsob života a nabízí pozitivní alternativy trávení volného času a možnosti výběru, získání znalostí, vědomostí, dovedností a kompetencí zejména v sociální oblasti – schopnosti čelit tlaku ze strany okolí, vytvářet přátelské vztahy, komunikační dovednosti, rozhodování.

Fi