KŘÍŽEM KRÁŽEM STALETÍMI

KŘÍŽEM KRÁŽEM STALETÍMI

 

Ve čtvrtek 3.5.2018 se žáci pátých tříd vydali na poznávací výlet historickým centrem Opavy nazvaný „Křížem, krážem staletími“.

Naše první zastávka byla u Hlásky, kde jsme museli najít pozůstatek po třicetileté válce.

Druhá zastávka byla u kostela sv. Václava a u Domu umění, kde jsme si zašli pro razítko do našeho pracovního listu. Jelikož před tímto domem stojí socha „Běžící dívky“ architekta Kurta Gebauera, museli jsme obkreslit její nohu.

Třetí zastávka byla na Dolním náměstí, kde jsme se zastavili u renesančního domu s jediným dochovaným domovním znamením v Opavě z roku 1773. Tento dům se nazývá dům „U Bílého koníčka“.

Poté jsme došli ke stanovišti číslo čtyři, bylo to náměstí Osvoboditelů, kde se nachází kamenná kašna, která je zmenšenou kopií. Navrhl ji významný opavský rodák a evropský architekt Josef Maria Olbrich.

Dále vedly naše kroky k Slezskému zemskému muzeu, do kterého jsme si zašli pro naše druhé razítko a také jsme si zde dali svačinu.

Pak jsme pokračovali ke kostelu dvou Janů – Jana Evangelisty a Jana Křtitele. Tento kostel nechal vystavit opavský kníže Mikuláš I. Vedle kostela se nachází branka s původním kamenným portálem.

Sedmé zastavení bylo na Ptačím vrchu s bronzovými sochami ptáků.

Po opuštění Ptačího vrchu jsme došli na tehdejší ulici Panskou dnešní (Masarykovu), kde se nachází palác s červenobílou fasádou. Po požáru města v roce 1758 jej upravil do dnešní podoby Maxmilián Jindřich Sobek po němž se dům jmenuje.

Dále jsme zamířili k poslední zastávce našeho putování. Zde jsme našli vzpomínku na tramvaje, které až do roku 1956 jezdily Opavou. Na informacích jsme získali naše poslední třetí razítko.

Po tak dlouhém výletu jsme si koupili výbornou zmrzlinu. Bylo to super :o)

                                                                                                         (Vendula Czudková, tř.V.A)

 

Dne 3.5.2018 jsme vyjeli na poznávací výlet „Křížem, krážem staletími“ do Opavy. Viděli jsme nejen věž Hlásku, kostel sv. Václava, kamennou kašnu, ale také dům U Bílého koníčka, který je výjimečný tím, že má dochované domovní znamení. Navštívili jsme  spoustu opavských památek. Chodili jsme si pro razítka a plnili různé úkoly. Nakonec jsme si dali zmrzlinu a jeli zpátky.

Výlet se nám moc líbil a určitě bychom si jej rádi zopakovali.

                                                                                                           (Tereza Fichnová, tř. V.A)

 

Jak je vidět, nemusíme za krásami a poznáním vyjíždět stovky nebo tisíce kilometrů daleko, mnohdy je totiž máme téměř na dosah.“    

 Ncá