Informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Seznam registračních čísel - rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pod registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 46, 49 a 52

bylo vydáno rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání.

Mgr. Michael Pavlásek                                                               Ve Štěpánkovicích 16. 4. 2018
ředitel školy