Dějepisná olympiáda

„To byla první republika…“

 

Již 47. ročníku Olympiády v dějepise, jejíž školní kolo se uskutečnilo ve čtvrtek 16. 11. 2017, se zúčastnilo 20 žáků osmých a devátého ročníku. Téma „To byla první republika aneb Československo v letech 1918–1938“ již upozorňovalo na skutečnost, že 28. 10. 2018 oslavíme 100. výročí vzniku svobodného československého státu.                                                                    

Jednotlivé úkoly olympiády byly tedy zaměřeny nejen na politickou situaci související se samotným vznikem ČSR, na zákonodárství, státní symboly, územní členění, mezinárodní vztahy, hospodářství, ale i kulturu 20. a 30. let 20. století. Nechyběly otázky týkající se nástupu totalitních režimů v Evropě v daném období a ztráty naší samostatnosti v souvislosti s Mnichovským diktátem.

Ač se zadané téma týkalo pouze 20 let, bylo obsáhlé a pro zúčastněné náročné. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali: Vojtěch Václavík z 9. třídy /3. místo/, Tomáš Kolečkář z 8. třídy /2. místo/ a Patrik Gargoš z 9. třídy /1. místo/, který nás bude reprezentovat v okresním kole.

Děkuji všem žákům a vítězům blahopřeji.                                                Sá