Beseda s napoleonským vojákem

Napoleonský voják

V pátek 16. 2. 2018 v rámci výuky dějepisu a učiva napoleonských válek doslova ožila historie. Žáci osmých tříd měli unikátní možnost vyslechnout si přednášku napoleonského vojáka, příslušníka 18. pluku voltižérů, pana Jana Kleinera, který se věnuje vojenské historii, sbírá artefakty související s dějinami napoleonských válek a každoročně se účastní rekonstrukce bitvy u Slavkova, která se odehrála 2. 12. 1805 a která vešla do dějin pod označením bitva tří císařů.

Přednáška byla rozdělena do čtyř částí. Nejprve byli žáci seznámeni s autentickou výzbrojí a výstrojí napoleonských vojáků. Dozvěděli se mnohé o tom, co patřilo k nezbytnému vybavení každého vojáka, jaké bylo barevné odlišení jednotlivých vojenských jednotek, ale také na vlastní oči viděli, jak fungovaly tehdejší zbraně a jak složitá musela být manipulace s nimi. V druhé části byli poučeni
o samotném průběhu bitvy u Slavkova, o tom, jak probíhaly přesuny jednotek, jaká byla situace
na bojišti a jak Napoleon dokázal mistrnou taktikou prosadit své cíle a zvítězit. Následovala videoukázka z rekonstrukce bitvy, jíž se každý rok účastní tisíce nadšenců z celého světa, a na závěr nemohl chybět prostor na zodpovězení zvídavých otázek našich žáků.

Předpokládám, že se osmákům musela přednáška líbit a že si budou pamatovat, jak těžký úděl museli a musí nést vojáci během válečných tažení. Na závěr musíme poděkovat panu Janu Kleinerovi za jeho čas a ochotu seznámit nás  nejen s jeho netradičním koníčkem, ale i s tak významnou událostí, jakou bitva u Slavkova byla.