Projekt - Dopravní výchova

DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA VYŠŠÍM STUPNI

Projektový den s tématikou dopravní výchovy se snažíme zařadit v měsíci dubnu, který je označován právě měsícem dopravy. Na vyšším stupni byli žáci nalosováni do osmi družstev a postupně obcházeli připravená stanoviště (historie dopravy, první pomoc, zdravověda, úrazy, dopravní značky, řešení dopravních situací na křižovatkách, jízda zručnosti a testové otázky s dopravní tématikou). Na všech stanovištích byli žáci hodnoceni na základě správnosti plnění připravených úkolů, aktivity a vzájemné spolupráce. Velký význam projektu má právě spolupráce mezi žáky napříč ročníky, která není v běžné výuce možná.

Na závěr proběhlo společné hodnocení všech družstev a doufáme, že žákům zůstala velká část informací (např. o přednosti zprava atd.) a povinností v hlavách (např. povinné nošení přilby při jízdě na kole).

Sestava vítězného týmu: Lukáš Korzonek, Tomáš Kurka, Sebastián Kupka, Natálie Rásochová, Kristýna Večerková, Nina Kaspříková, Jakub Večerek, Vojtěch Václavík, Sára Fichnová, Lenka Starečková, Barbora Čušková, Zdeněk Balarin.


Projekt – Dopravní výchova pro 3. - 5. ročník

Také první stupeň se zapojil do projektového dne s tématikou dopravní výchovy. Žáci 3. - 5. ročníku v sedmi družstvech plnili různé zajímavé úkoly, které byly věnované tématice dopravní výchovy. Kromě teoretických znalostí o značkách, jízdních kolech, dopravních prostředcích, křižovatkách a zdravovědě si žáci vyzkoušeli, jak šikovně se vyhnout nastraženým překážkám, nebo jak zručně manévrovat na jízdním kole.

Společné hodnocení úspěšného dne ukázalo, že si žáci vedli velmi dobře.


Projekt Dopravní výchova  pro děti z MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ

Jelikož je duben považován za měsíc dopravy, připravila si škola u této příležitosti v pátek 29. 4. pro naše žáky projektový den s názvem „Dopravní výchova“.  Sice mělo být chladno, ale ráno nám vykouklo sluníčko, a proto jsme usoudili, že děti z MŠ, 1. a 2. tříd budou vděčné za to, že nemusí trávit dopoledne v lavicích či uvnitř MŠ, ale budou se moci proběhnout venku.

Po přivítání se děti rozdělily do 8 družstev a společně s paními učitelkami se rozešly na svá stanoviště, kde si nejen zasoutěžily v jízdě na koloběžkách, ale také se dověděly i něco nového, popřípadě si utvrdily své vědomosti, které již znaly jako např. jak se správně chovat na silnici, která telefonní čísla jsou velmi důležitá, nebo také jak si projít správně křižovatku, či poznat některé z dopravních značek.

Dle reakcí dětí byli určitě všichni velice spokojeni, den se jim líbil a žádné dítě nezůstalo samozřejmě bez odměny.

Už teď se žáci těší na další takový projektový den, kterého se zcela jistě někdy v budoucnu opět dočkají.