Slavnostní shromáždění žáků, pedagogů a hostů k závěru školního roku 2013/2014

Slavnostní shromáždění žáků, pedagogů a hostů k závěru školního roku 2013/2014 proběhlo ve čtvrtek 26. června v Kulturním domě ve Štěpánkovicích a obsahovalo následující části:

  1. Hodnocení prospěchu a chování žáků 1. a 2. stupně školy za II. pololetí
  2. Prezentace čtenářských dovedností našich prvňáčků
  3. Vyhodnocení soutěží posledního období, a to ve sběru starého papíru a ve skoku vysokém
  4. Hodnocení činností žáků ve Sboru dobrovolných hasičů
  5. Hodnocení činností žáků v tělovýchovné jednotě Sokol
  6. Předání daru v rámci projektu CHARITA
  7. Rozloučení s deváťáky
  8. Závěrečné vystoupení - ŠKOBRÁNEK

Shromáždění se účastnili naši hosté - za vedení obce pan starosta Halfar a pan místostarosta Nevřela, za štěpánkovickou farnost pan farář Jonczyk, za školskou radu pan Kolečkář a sdružení rodičů paní Harasimová dále obecní knihovnice paní Teichmannová a Wihodová, zástupce spolků za hasiče pan Vybrančík, za TJ Sokol pan Drastík, za nadaci "Pomozte dětem neboli Kuře" paní Stuchlíková.