Olympiáda školních družin Chuchelná 2014

Ve středu 11. 6. 2014 se naše družina společně s dalšími osmi družstvy z okolních škol zúčastnila „OLYMPIÁDY ŠKOLNÍCH DRUŽIN“, kterou pořádala školní družina při ZŠ v  Chuchelné ve spolupráci s CVČ Kravaře.

Naše desetičlenné družstvo složené z dětí 1.-4. třídy statečně bojovalo v několika disciplínách. Děti skákaly do písku, probíhaly překážkovou dráhou, házely na koš, sázely brambory. Bohužel  v přenášení jablíček se nám nedařilo, a  proto jsme skončili na 6. místě.

Náladu nám to však nepokazilo, měli jsme radost ze soutěžení  a už se těšíme na příští ročník, kdy se jistě umístíme mnohem lépe.