MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN V OSTRAVĚ


MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ DEN V OSTRAVĚ

Na středu 11. 6. 2014 připadl již 7. ročník sportovní akce, která nese název „Mezinárodní sportovní den“. Premiérově se tohoto sportovního zápolení účastnila i naše škola. Mezi další účastníky akce patřila pořádající škola z Ostravy Hrabůvky, Mitušova 8, dále pak polské Katowice a slovenská Žilina. Sportovní aktivity zahrnovaly atletické disciplíny (60 m, 800 m, skok do dálky, hod granátem, štafetu 4 x 150 m) a kolektivní sporty (pro chlapce fotbal a pro dívky vybíjenou). Každou atletickou disciplínu absolvovali dva zástupci školy.

Na akci jsme jeli s určitým respektem vůči soupeřům, kteří nás čekali. Respekt a ostych z nás spadl ve chvíli, kdy jsme zjistili, že jsme v jednotlivých disciplínách konkurenceschopní. Dívky i chlapci dosáhli řady vynikajících výsledků. Vítězství si odnesli v hodu granátem (Barbora Jehlářová, Jan Kolečkář), v běhu na 800 m (Natálie Rásochová) a družstvo dívek zvítězilo ve vybíjené. Druhá místa jsme obsadili v hodu granátem (Marie Krčmaříková, Jiří Bláha), v běhu na 800 m (Jakub Vybrančík), v běhu na 60 m (Karolína Stanjurová) a ve štafetovém běhu 4 x 150 m (Karolína Stanjurová, Natálie Rásochová, Klára Volná, Michaela Teichmanová). Třetí místa jsme získali v běhu na 60 m (Filip Stromský, Klára Volná), ve skoku dalekém (Michaela Teichmanová) a ve štafetě chlapců (Ondřej Pavlásek, Jan Kolečkář, Filip Stromský, Jakub Vybrančík). Výsledky jednotlivců se započítávaly do celkového hodnocení družstev.

Žáci byli za předvedené výkony odměněni diplomy, medailemi a hodnotnými cenami. Jako družstvo si naše děvčata odvezla pohár za celkové 1. místo a chlapci skončili 2. za vítěznou ostravskou základní školou.

Závěrem se sluší poděkovat pořádající škole za pozvání, skvělou organizaci, bohaté občerstvení a příjemné zázemí. Již nyní můžeme říci, že se v případě pozvání rádi této sportovní akce zúčastníme. Našim žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy nejen na poli sportovním, ale také za slušné a férové vystupování po celou dobu konání akce.