Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky http://www.zsstepankovice.cz v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.zsstepankovice.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA.

Struktura informací

Struktura informací a ovládacích prvků na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C XHTML 1.0 Strict a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS level 2.1) – vzhled stránek a jejich funkčnost by neměli obsahovat překážky, které znesnadňují prohlížení tohoto webu handicapovaným uživatelům.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 07. 09. 2020
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 07. 09. 2020

Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu info@zsstepankovice.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky 553 609 956. 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudou Vaše nároky uspokojeny, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra.