ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

     Na základě vydaného opatření MŠMT se na vás obracím s informací, která mění způsob zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to v termínu od 5. – 7. 5. 2020 od 12.00 – 16.00 h. Zápis proběhne v prostorách kanceláře MŠ. Žádáme rodiče, aby se dostavili s níže uvedenými dokumenty a vyplněnými formuláři, a to v tomto režimu:

Úterý – 5. 5. 2020 – 12.00 – 16.00 hod. – rodiče dětí narozených od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016

Středa – 6. 5. 2020 – 12.00 – 16.00 hod. – rodiče dětí narozených od 1. 1. 2017 – 31. 8. 2017

Čtvrtek – 7. 5. 2020 – 12.00 - 16.00 hod. – rodiče dětí narozených od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018                                          

S sebou si vezměte:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • očkovací průkaz,
  • vyplněné formuláře stažené z webových stránek školy
- Žádost o přijetí
- Přihláška k předškolnímu vzdělávání
- Evidenční list dítěte
- Dohoda o docházce dítěte
- Čestné prohlášení k očkování dítěte

Zároveň Vás žádáme o prostudování:

  • Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 - viz "Dokumenty"