Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Ve dnech 27. – 28. 2. 2020 proběhla další aktivita na poli vzdělávání zaměstnanců školy. Tentokrát se jednalo o zaměstnankyně školní jídelny. Lektorem čtvrtečního odpoledne a pátečního dne byl šéfkuchař Jiří Středa a jeho asistentka.

Čtvrtek byl věnován prezentaci různých způsobů příprav jídel, výměně zkušeností v oblasti pracovních postupů, využití surovin a ingrediencí a jejich využití a vhodném zařazení do jídelníčku. Konzultováno bylo vybavení naší kuchyně v porovnání se standartním provozem školních vývařoven. Diskutováno bylo dodržování výživových norem, cena a kvalita potravin, respektování spotřebního koše.

V pátek se lektoři podíleli na celkové přípravě jednoho zvoleného menu a následném výdeji jídla dětem a žákům školy. Vzdělávání splnilo svůj záměr, jsme bohatší o mnohé zkušenosti a nové informace a zároveň nám bylo umožněno sdílet specifika naší práce s odborníky, kteří jsou profesionály v prostředí školního stravování.