ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Zahradní 10

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice
příspěvková organizace
Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice

Email: info@zsstepankovice.cz


SFUMATO

Sfumato

Touto metodou  se na naší škole vyučuje čtení již osmým rokem. Sfumato učí děti číst s porozuměním.
Pokud se dítě naučí číst s porozuměním, ví, co čte, vyvolává to v něm zájem o čtení, knihy, časopisy. Jelikož mu už čtení nedělá problémy, čte s radostí, protože to obohacuje jeho vnitřní svět. Čtení mu  přináší nové příběhy, informace a poznatky.

Metoda Sfumato® ( splývavého čtení) pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem a učí žáky číst nahlas (pozor, ne křičet). Každé písmeno, které dítě tvoří hlasem, má hlasitý projev se silným vnitřním nábojem. Při jeho čtení si dítě jakoby drží hlásku, což zní „zpěvně“ a jen co rozliší následující písmeno, vázaně ho přidá k předchozímu.

"Říkáme tomu dlouhá expozice a správná intonace. Postupně se děti učí čtení písmenkových spojení zkracovat. Technika splývavého čtení vytváří časoprostor pro volbu tempa (rychlosti) čtení, protože to si určuje centrální nervový systém podle rychlosti zpracovávání všech zpětných vazeb, které při čtení nastávají," vysvětluje Navrátilová.

"Technika respektuje individuální tempo čtení každého žáka, přičemž konečný výsledek je stejný u všech dětí - říkáme mu efektivní čtení, tedy čtení s porozuměním," doplňuje odbornice. Její slova potvrzují i učitelky s dlouholetou pedagogickou praxí, které tuto metodu vyzkoušely i na jiných školách než je naše.

"Zvláštností metodiky Sfumato ‑ splývavého čtení je, že se děti učí písmenka v jiném pořadí. Její jedinečnost spočívá v tom, že žák dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Metodika se výrazně odlišuje od ostatních hlavně tím, že se žáci vyvozované písmeno učí číst izolovaně (jako tón, zvuk, či tlačeně), poznávají dokonale jeho tvar, ale ve spojení s jinými písmeny ho ještě nečtou. Žák má tak dostatek času na to, aby si každé písmeno dokonale osvojil, nezaměnil si ho s jiným a až při vyvození dalšího písmene, podle pořadí v metodice, ho začne používat i ve čtení," vysvětluje PaedDr. Ingrid Černá ze speciální ZŠ Žiar nad Hronom.

Zážitkový způsob učení
Neoddělitelnou součástí uplatňování metody Splývavého čtení je forma výuky. Plánovanými činnostmi, které podporují poznávání písmen zrakem, sluchem, hmatem i chutí (u písmene S – sendvič, salám, L – lentilky…), čichem (u písmene O – ovoce). Velmi důležitý je i citlivý přístup k žákům. Nic se nesmí uspěchat nebo vynechávat v metodických krocích. Součástí výuky jsou ale i hry a dramatizace, jejichž pomocí se děti učí pracovat s hlasem, intonovat a interpretovat text.

Zážitkovým způsobem učení tak učitelé odbourávají u dětí zábrany a počáteční strach z komunikace. Takovéto učení je blízké dítěti, protože v prvním ročníku si jen přivyká na školní prostředí a pomalu se začíná učit „jak se učit“.

A CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, DĚTI TAKOVÉ UČENÍ VELMI BAVÍ.

Zde máte několik odkazů na videa, na základě kterých byste měli získat představu, jakým způsobem je v první třídě vyučováno čtení metodou SFUMATO.

https://www.youtube.com/watch?v=2hQQpP3-Qv8
https://www.youtube.com/watch?v=tux3AB-l_XE
https://www.youtube.com/watch?v=b18aMgpCaMA
https://www.youtube.com/watch?v=gyp7ANUMet4
https://www.youtube.com/watch?v=s7R1wHSLPio
https://www.youtube.com/watch?v=AAmSZ-Eh_6U
https://www.youtube.com/watch?v=Cbn604eKq7I

 

Soubory ke staženíCopyright 2020 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz