ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Zahradní 10

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice
příspěvková organizace
Zahradní 10, 747 28 Štěpánkovice

Email: info@zsstepankovice.cz


Projekt zdraví

Zdravý den se na naší škole stal již tradicí. I v letošním roce se žáci seznámili s různými složkami, které ovlivňují lidské zdraví, učili se je ochraňovat  a získali informace o vlastním těle. Seznámili se i s nebezpečnými jevy , které by je mohly ohrozit a popovídali si o mezilidských vztazích, o kamarádství.

Projekt byl připraven formou stanovišť, na kterých se postupně vystřídaly všechny třídy. . Na 1. stupni na každém stanovišti pracovala vždy celá třída, děti plnily úkoly ve skupinkách, dvojicích  i jednotlivě. Podle obsahu učiva na jednotlivých stanovištích volili vyučující vhodné formy práce, snažili se je  především zábavnou formou seznámit s danou tématikou.

Všechna témata byla rozdělena na šest částí, každý ročník získával informace a plnil úkoly přiměřeně věku a znalostem žáků. Žáci pracovali na těchto stanovištích: Moje tělo, Zdravá výživa, Zdravé zuby, Sexuální výchova, Prevence úrazu, první pomoc, Zdraví, prevence, drogy, Zdravý režim dne.

Tato forma práce na téma Zdraví se dětem líbila a splnila i očekávání pedagogů. Žákům byly podávány komplexní informace, mohli si tedy uvědomit, co vše s lidským zdravím souvisí, co mu škodí a co pro jeho ochranu mohou udělat.

Na 2. stupni byla mezi jednotlivé ročníky rozdělena témata: Zdravá výživa – 6. ročník, Civilizační choroby – 7. ročník, Pohybové aktivity – 8. ročník  a  Problematika  dospívání  – 9. ročník.

Jak byla daná témata zpracována, záleželo na pojetí žáků daných tříd. Aktivita vycházela hlavně z jejich strany. Během 25 minut svá témata rozebrali formou referátů, scének, křížovek, projektovou prezentací a praktickými ukázkami. Nechybělo ani závěrečné shrnutí testem, křížovkami, či kvízem. Výsledkem celého dne bylo odlehčení tradiční školní výuky, získání nových poznatků a také zjištění, že není úplně jednoduché vyhledat potřebné údaje, zpracovat je a předat zábavnou formou druhým. V některých skupinách bylo náročné i počáteční rozdělení práce a úkolů mezi jednotlivé žáky. Vše se ale nakonec zvládlo, den proběh bez výraznějších problémů a většině žáků se líbil.

 

Dne 24.10.2007 se v naší škole uskutečnil projektový den na téma ZDRAVÍ.

Projektové vyučování na prvním stupni probíhalo v režii učitelů, kteří si pro jednotlivé stanoviště připravili  následující témata:

1)      Zdravá výživa

2)      Sexuální výchova

3)      Prevence patologických jevů

4)      Lidské tělo

5)      Zdravé zuby

6)      Prevence úrazů

 

Na průběhu a organizaci projektového dne na druhém stupni se značnou částí podíleli

samotní  žáci, kteří si  pod  vedením  svých  učitelů  připravili  vlastní  prezentaci  svých témat – VI. ročník – zdravá výživa a hygiena, VII. ročník – civilizační choroby, VIII. ročník – dospívání a IX. ročník – pohybem ke zdraví.

V průběhu dne se jednotlivé třídy střídaly a měnily si role – vyučující x vyučovaný. Žáci si tak mohli sami vyzkoušet práci učitelů či školitelů a na druhou stranu zhodnotit způsob výuky vedený žáky jiných tříd.

V jednotlivých projektech jsme tak mohli narazit na zábavné scénky, ochutnávku zdravé výživy, referáty využívající prezentaci pomocí výpočetní techniky, hry, křížovky, testy a v neposlední řadě ukázky správného posilování či bezpečného holení.

Že se daného  tématu žáci zhostili odpovědně a často s nadšením může být příkladem třída 8. A, které bylo přiděleno velmi citlivé téma dospívání. Prezentace tohoto tématu, které si třída rozdělila do čtyř částí: fyzické změny v dospívání, psychické změny v dospívání, zájmy a záliby a nebezpečí puberty, se setkala s velice pozitivní reakcí. Žáci IX. tříd ji označili za vůbec nejlepší.

Závěrem uvádím některé odezvy žáků:

„Den se opravdu povedl – nám i ostatním třídám“ – VII.r.

„Myslím si, že se vše naší třídě líbilo a užili jsme si hodně legrace“ – VI. A

„Doufáme, že se takové projektové vyučování bude uskutečňovat častěji“ – IX. BCopyright 2018 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz